Bestilling af trykt materiale

Send os en mail på   med angivelse af den ønskede publikation og af det antal, du gerne vil modtage, sammen med en korrekt postadresse.

Bestillinger vil blive ekspederet i løbet af et par dage - større bestillinger kan tage længere tid. Evt. spørgsmål kan rettes telefonisk til centeret på 61 81 31 10.

Publikationer kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

I almindelighed vil bestillinger blive ekspederet uden opkrævning af betaling, men uden for kredsen af centerets parter og konkrete samarbejdspartnere vil større bestillinger kunne give anledning til en opkrævning af betaling. Denne vil i så fald blive varslet og aftalt inden forsendelse.  

spredningsguide_forside

Spredningsguiden

En trin-for-trin-guide, der hjælper arbejdspladser til at dele og genbruge innovation. 

Guide, værktøjer mv.

Digital version:  coi.dk/innovationsguiden  

forside rapportom spredning

Spredningsrapport

Forskningsmæssige indsigter om spredning af offentlig innovation.

Digital version:  coi.dk/spredningsrapport

Guideforside2016

Praktikguide

COI's Innovationspraktik afholdes hvert år i uge 37.

coi.dk/innovationspraktik

Digital version:  coi.dk/praktikguide

Introfolder_praktik2016

Introfolder til Innovationspraktik 2016

COI's Innovationspraktik afholdes hvert år i uge 37.

coi.dk/innovationspraktik

Digital version:  coi.dk/introfolder

Forside_evaluering

Vejledning om at evaluere innovative tiltag

Peter Dahler-Larsen fører læseren igennem modeller og greb, som øger kompetencerne til at evaluere.

Digital version:  coi.dk/evalueringsvejledning

Forside Grønspættebog

Grønspættebogen – til dig der skal evaluere et innovativt tiltag

Et praktisk supplement til evaluering af innovative tiltag. Fører innovatører fra start til slut i deres evaluering. 

Digital version:  coi.dk/grønspættebogen

Forside_Arbejdsskemaer

Arbejdsskemaer

Med Grønspættebogen følger et sæt arbejdsskemaer, som kan bruges som et dialogværktøj i arbejdet med evalueringen.

power point: Arbejdsskemaer

Forside_evalueringspakken

Evaluering – en hjælpepakke til dig, der skal evaluere innovative tiltag.

Bestil hele evalueringspakken indeholdende: Vejledning om evaluering af innovative tiltag,  Grønspættebogen,  samt et sæt arbejdsskemaer.

BAROMETER_AFLANG

Innovationsbarometer

Væsentlige nedslag i verdens første statistik om offentlig innovation.

Boks med 12 emnefoldere.

coi.dk/innovationsbarometer

INNTEST_AFLANG

Innovationstesten

Hvor ligger du og din arbejdsplads placeret i innovationslandskabet?

Tag den digitale test på  innovationstesten.dk

aktørkort_aflang

Aktørkort

Trykt kortsæt med de otte innovationsaktive arketyper. 

Læs om baggrunden:  coi.dk/arketyper

Når værdien er i kroner - 10 eksempler forside

Når værdien er i kroner

Ti eksempler på innovationer med økonomisk gevinst.

COI.dk/oekonomi

Rapportens forside

Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

Kvalitativ undersøgelse med høst af viden om offentlig innovation hos en kreds af innovationsaktive.

Denne publikation kan ikke længere bestilles i en trykt udgave. Digital version:  coi.dk/udpaakanten