7 principper

Regeringen har sammen med AkademikerneFTFOAODanske Regioner og KL aftalt syv principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering. Moderniseringsarbejdet skal fremme en kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. 

Center for Offentlig Innovation er et element i udmøntningen af principperne og arbejder på dette grundlag.

Syv principper for samarbejde om modernisering

  1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater
  2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen
  3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar
  4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation
  5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker
  6. Ledelse og engagement skal fremme innovation
  7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer