Kalender

Afholdte møder og arrangementer 2. halvår 2015

December
2015

1.
december

COI deltager i KL's gå-hjem-møde om Innovationsbarometeret. Temaet bliver "hvor innovative er kommunerne på DIT fagfelt?". Læs mere om Innovationsbarometeret her.

7.
december

COI præsenterer nye innovationsværktøjer til KLK's Innovationsdag 2015 i Kolding. KLK arrangerer i år sin innovationsdag i samarbejde med COI. COI præsenterer Innovationstesten, hvor du kan måle dig selv og din arbejdsplads op imod andre. Derefter kan du møde COI’s nye spredningsmodel, der tager en tur på catwalken. Læs mere om Innovationsdagen på klk.kl.dk.

10.
december

COI deltager i Åbent Inspiratorium om samskabende arenaer. Det foregår i Folkerummet på INSP! i Roskilde.

14.
december

COI afholder workshop om Peter Dahler-Larsens grønspættebog om evaluering af innovation.

15.
december

COI deltager i et netværksmøde i Århus i Den Tværregionale Arbejdsgruppe for Sundhedsinnovation. Emnet er spredning af innovation.

November
2015

2. november COI inviterer til en opfølgende workshop om Innnovationspraktikken. COI vil styrke muligheden for at omsætte erfaringer fra Innovationspraktikken til handling, og derfor er praktikanter, praktikværter og afgivende arbejdspladser inviteret til at deltage i workshoppen. Sted: Viborg, Regionsgården. Læs mere her.
3. november COI inviterer til en opfølgende workshop om Innnovationspraktikken. COI vil styrke muligheden for at omsætte erfaringer fra Innovationspraktikken til handling, og derfor er praktikanter, praktikværter og afgivende arbejdspladser inviteret til at deltage i workshoppen. Sted: København. Læs mere her.
4. november COI og KORA inviterer til innovationscafé om Offentlig-Privat Innovation. Hør om den nyeste forskning og om den nye offentlige innovationsstatistik. Købmagergade 22, 1. sal, København K, Kl. 15.00-17.00. Tilmeldning påkrævet. Læs mere her.
5. november COI afholder i Københavns Kommunes Innovationshus det 1. møde i innovationschefnetværket. Læs mere her.
9. november COI deltager i KL, Danske Regioner og DI's OP Konference 2015, til en praksisnær debat om det offentlig-private samarbejde set i lyset af den nye udbudslov. Læs mere her.
13. november COI er til Lene Holm Pedersens tiltrædelsesforelæsning som professor ved CBS.
16. november COI holder oplæg om offentlig innovation på Ellebjerg Skole.
17. november COI deltager i det andet af fire netværksmøder for spredning af innovation. Vært: Pernille Kapler Andersen, Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet i Roskilde Kommune. Emne: Klagedrevet innovation. Læs mere her.
19. november COI inviterer til konference om innovation og evaluering. På konferencen får du nyeste viden og mulighed for at debattere denne. Afholdes kl. 13.00-17.00, Mogens Dahl Koncertsal, Store sal, Snorresgade 22, 2300 København S. Tilmelding påkrævet. Tilmeld dig her og læs mere.
20. november COI holder møde med Københavns Kommunes Socialforvaltning om hvordan indsatsen Tæt på Familien kan spredes. Læs mere om COI's arbejde med spredning af innovation her.
24. november COI deltager i Kompentecehubs konference Fremtidens velfærdssamfund –nye kompetencer og nye læringsrum.
27. november COI får besøg af Sille Krukow, fra KRUKOW Nudging Consultancy, der fortæller om adfærdsvidenskab og nudging i en dansk kontekst.

Oktober 2015

1. oktober

COI deltager i KORA og Tønder Kommunes temamøde om evaluering og innovation. Se invitation og program her.

5. oktober

COI står for en workshop om samarbejdsdrevet innovation og spredning af innovation ved åbningen af det nye innovationshus i Aarhus.

6. oktober

Åben hotline angående COI's Innovationspraktik. Praktikanter og praktikværterne har i uge 37 udvekslet gode løsninger, erfaringer og indsigter. 
Det er nu, de gode løsninger skal slå rod nye steder. Men hvordan gør man? Ring på COI's åbne hotline, så spørgsmål kan stilles og overvejelser afprøves. 
Ring på 61 81 31 10 i tidrummet Kl. 13:30 til 16:00.

8. oktober

COI deltager i FORUM-debatmødet med temaet Styring - Eksekvering eller facilitering. Se invitationen her.

13. oktober

Åben hotline angående COI's Innovationspraktik. Praktikanter og praktikværterne har i uge 37 udvekslet gode løsninger, erfaringer og indsigter. 
Det er nu, de gode løsninger skal slå rod nye steder. Men hvordan gør man? Ring på COI's åbne hotline, så spørgsmål kan stilles og overvejelser afprøves. 
Ring på 61 81 31 10 i tidrummet Kl. 13:30 til 16:00.

20. oktober

COI holder oplæg for KS (det norske KL) i Oslo om COI’s arbejde med spredning af innovation, herunder udviklingen af spredningsmodellen.

20. oktober

COI deltager i DEA's vidensalon om ledelse af offentlig-privat samarbejde. Se program og invitation her.

21. oktober

COI deltager i Djøf og Nordisk Administrativt Forbunds konference Kan vi måle os til velfærd? Se program og invitation her.

22. oktober

COI faciliterer sammen med MindLab en session om relationer og styring på New Nordic Welfare-konferencen i Odense. Se program og invitation her.

22. oktober

COI deltager i Forums debatmøde Styring via samtale. Se program og invitation her.

23. oktober

COI tester den foreløbige model for spredning af innovation på en række relevante potentielle brugere, herunder Næstved Kommune og CUA. Læs mere om COI’s spredningsmodel her.

26.-27.
oktober

Laila Mariann Hansen fra Silkeborg Kommune er i innovationspraktik hos COI.

28. oktober

COI besøger Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, for at høre om deres nye innovations-lab, READYMADE.

29. oktober

COI holder workshop om Evaluering af innovative tiltag med centrale innovations- og evalueringsaktører på det offentlige felt. Bemærk: Workshoppen afholdes hos Moderniseringsstyrelsen.

September
2
015

1. september

COI og University College Sjælland afholder en workshop i Sorø, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015
1. september COI holder møde med Egmontfonden om offentligt-privat samarbejde og spredning af innovation.
3. september COI og Idéklinikken afholder en workshop i Aalborg, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015
4. september COI får besøg af Søren Obed Madsen, CBS, der holder oplæg om, hvordan medarbejdere og ledere oversætter innovation i praksis.
7.-10. september Studerende på Kolding Designskole arbejder med COI’s spredningsmodel og præsenterer deres bud på, hvordan den kan se ud.
7. - 11. september Innovationspraktik-ugen 2015
16. september COI deltager som oplægsholder ved Frivillig Fredag temadagen afholdt af Frivilligrådet. Emnet er ”Grokraft for fællesskaber” og oplægget kommer til at omhandle frivilliges rolle i udviklingen af offentlig velfærd. Se invitation og program her.
18. september COI får besøg af to svenske politikere til en drøftelse af hvordan politikere kan understøtte offentlig innovation.
18. september COI holder oplæg om tillidsrepræsentanters rolle i offentlig innovation til BUPL Storkøbenhavns årlige topmøde for tillidsrepræsentanter.
21. september COI og Borgerlyst afholder i København det første af fire netværksmøder for spredning af innovation. Emne: Borgerlyst og samskabelse samt opstart af netværket. Læs mere her.
22. september COI deltager i Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Centers arrangement om ”Design og Hospital”.
23. september COI deltager i workshop om evaluering af Open Government Partnership
24. september COI tester den foreløbige model for spredning af innovation på en række relevante potentielle brugere. Læs mere om COI’s spredningsmodel her.
27. september COI deltager som ekspert i Borgerlysts Forsamlingen. Læs mere her.
29. september Åben hotline angående COI's Innovationspraktik. Praktikanter og praktikværterne har i uge 37 udvekslet gode løsninger, erfaringer og indsigter.
Det er nu, de gode løsninger skal slå rod nye steder. Men hvordan gør man? Ring på COI's åbne hotline, så spørgsmål kan stilles og overvejelser afprøves.
Ring på 61 81 31 10 i tidrummet Kl. 13:30 til 16:00.
29. september COI deltager i seminaret Sådan designer vi den offentlige sektor. Værterne er Kolding Kommune, MADE og Business Kolding. Se programmet her.

August 2015

13. august

COI deltager i åbningen af Innovationshuset i Københavns Kommune

17. august

COI og Resonans afholder co-design-workshop om
spredning af innovation, kl. 11.30-14.30 i Designsekretariatet i Kolding, se invitationen

24. august

COI og Spinderihallerne afholder en workshop i Vejle, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015

27. august

COI afholder en workshop i København, der skal
forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015

27.-29.
august

COI deltager i Dansk Evalueringsselskabs
årskonference 2015 i Kolding. Temaet er ”Evaluering i
sammenhæng”. Læs mere her.

31. august

COI og Midtlab afholder en workshop i Aarhus, der
skal forberede praktikanter og værter på deres
deltagelse i Innovationspraktikken 2015

 Juli 2015

1.juli

12:30-14: Netværksforsker Christian Waldstrøm fra Aarhus Universitet holder oplæg hos COI om videndeling, samarbejde og innovation i netværk i teori og praksis

3. juli

COI besøger Slagelse Kommune for bl.a. at høre om deres arbejde med innovation på et koncernstrategisk niveau

8. juli

COI holder møde med Aarhus kommune om nyt innovationscenter

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om offentlig innovation. Tilmeld dig COI's nyhedsbrev. Udkommer cirka tre gange om måneden.

Om kalenderen

Kalenderen indeholder uddrag af COI's møder, seminarer, konferencer mv. Møder med leverandører og COI's parter vises ikke.