Kalender

Afholdte møder og arrangementer 2. halvår 2014

December 2014
1. december COI deltager med oplæg om offentlig innovation ved BUPL Nordsjællands inspirationsdag om tillidsreformen.
2. december COI deltager i workshop i MindLab om styringslaboratorierne.
4. december COI deltager i Økonomi- og indenrigsministeriet og DJØF's konference om partnerskaber.
9. december COI overværer Mia Hartmanns forsvar af ph.d. om innovation i politiet.
9. december Sparringsmøde Villads Keiding fra DTU og Jonas Sprogøe fra VISIO om innovations-wikipedia
17. december COI mødes med Professor Peter Dahler om evaluering af innovation og dokumentation af resultater
18. december COI besøger Center for Socialt Ansvar for at høre om deres erfaringer med at sprede gode løsninger.
18. december COI mødes med Jeppe Wohlert fra DEA om innovation i samspil mellem offentlige arbejdspladser, private virksomheder og vidensinstitutioner
November 2014
4. november COI holder møde med Peter Dahler-Larsen om evaluering af Innovationsbarometeret.
5. november COI deltager i MidtLabs 'Innovationsdagen 2014'.
5. november COI holder oplæg om innovation i den offentlige sektor ved Munkensdam Gymnasium i Kolding.
6. november COI gennemfører to workshops til et møde i KL's Innovationsnetværk.
11. november I samarbejde med Danmarks Statistik igangsætter COI dataindsamling til Innovationsbarometeret. Mere end 3000 arbejdspladser modtager mail.
12. - 13. november COI deltager i OECD-konferencen Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact i Paris.
14. november COI mødes med Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder for at drøfte læring og spredning.
18. november COI holder oplæg om offentlig innovation i samspil med kreativitet og faglig dømmekraft ved Magisterforeningens TR-dag.
18. november COI holder Innovationscafé med emnet 'åben politikudvikling'.
24. november COI holder oplæg på Faaborg-Midtfyn kommunes temadag om tillidsreformen.
25. november COI holder oplæg på LO’s arbejds- og uddannelsespolitiske konference om rammerne for offentlig innovation.
26. november COI deltager på KLK’s Innovationsdag på RUC.
27. november COI deltager i SLIP’s afslutningskonference på CBS.
Oktober 2014
2. oktober COI holder camp i Vejle med innovationspanelet og parterne bag COI.
6. oktober COI holder møde om Flink Det Offentlige med Harald Tokerød.
21. oktober COI har besøg af professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer, der er i København med højskolens kommunale innovationsstudenter.
21. oktober COI deltager i workshop i MindLab om styringslaboratorierne.
27. oktober COI drøfter et muligt samarbejdsprojekt om spredning af innovation med Business Region Aarhus. 
28. oktober COI holder åbningstale ved Videnkonference om Offentlig-Privat Innovationssamarbejde arrangeret af OPI-Lab og DenOffentlige.dk.
29. oktober COI deltager i Klaus Majgaards phd.forsvar "Jagten på autenticitet i offentlig styring".
29. oktober COI holder oplæg om at finde og sprede offentlig innovation ved PUF-konference i Middelfart.
30. oktober COI deltager i temamøde på CBS om, hvordan metoden 'positiv afvigelse' kan bruges til reduktion af brugen af tvang i psykiatrien.
September 2014
4. september COI holder møde med Mandag Morgen om samarbejdsmuligheder. 
5. september COI deltager i kursus om effekt og evaluering i udviklingsprocesser. Arrangør: Kompetencesekretariatet. 
5. september COI holder møde med Oxford Reseach om erfaringer med overgang fra videndeling til videnspredning.
8. september COI besøger INSP! i Roskilde 
8. september COI holder møde med wikipediaekspert Ole Palnatoke om potentialet ved at benytte wikipedia som online platform til spredning af innovation. 
8. september COI holder møde med Center for IT Innovation ved
Københavns Universitet.
9. september COI holder oplæg om offentlig innovation i et Dialogforum ved CRANET-konferencen 2014.
10. september COI deltager i KL's Ledertræf 2014 i Kolding. 
11. september COI holder møde med GameTools om deres lærings- og procesværktøjer. 
11. september COI holder inspirationsoplæg med eksempler på offentlig innovation og metoder til Velfærds-LAB’s bestyrelsesmøde, Hvidovre Kommune
12. september COI holder oplæg for bestyrelsen i DJØF Offentlige Chefer om COI’s kvalitative undersøgelse, herunder især om ledelsesrollen i innovation.
15. september COI holder oplæg om offentlig innovation ved DJØFs overenskomstforenings seminar.
15. september COI holder workshop i Aarhus om udvikling af et innovationsbarometer.
16. september COI holder workshop i København om udvikling af innovationsbarometer.
17. september COI deltager med oplæg ved UC Sjællands opstartsmøde om innovationsprojektet Hub 2.0 for syv professionshøjskoler.
17. september COI holder møde med ph.d.-studerende Andreas Maaløe Jespersen om nudging og spredning.
23. september COI holder oplæg ved Københavns Kommunes ledertræf om ledelse af innovation og ansvaret for spredning.
23. september COI holder møde med Center for Forretning og Udvikling i Skatteministeriet om offentlig innovation.
25. september COI deltager på DJØFs chefkonference om modernisering af den offentlige sektor.
26. september COI holder sparringsmøde med Lise Johansen fra LO om offentlig innovation.
29. september COI holder oplæg på statens før-leder-kursus om offentlig innovation. Arrangør: Summit Consulting
29. september COI holder oplæg om de syv principper og offentlig innovation i Hovedudvalget i Odder kommune.
29. september COI holder oplæg om COI ved Økonomi- og Indenrigsministeriets personaledag.
30. september COI har besøg af en række offentligt ansatte medarbejdere og ledere, der brugertester spørgeskemaet til Innovationsbarometeret.
August 2014
12. august COI holder møde med KMD om innovation inden for
systematisk borger- og myndighedskontakt.
14. august COI mødes med Summit Consulting om deres uddannelse af offentlige før-ledere i innovation. 
15. august COI holder oplæg ved CEVEA's konference om faglige organisationers muligheder for at understøtte offentlig innovation.
15. august COI holder møde med en studiegruppe fra MPA på CBS, der skriver masteropgave om tillidsdagsordenen i det offentlige.
18. august COI holder indlæg ved Undervisningsministeriets toplederuddannelse om ansvaret for innovation i den offentlige sektor.
18. august COI deltager i et møde med KLK v. Jan Struwe Poulsen og Astrid Christine Jensen-Kanstrup om kommunal innovation
19. august COI holder møde med UNI-C om deres erfaringer med praktikpladsen.dk. 
22. august COI holder møde med Lars Thuesen, Welfare Improvement Network, om perspektiverne i innovation drevet af iagttagelse af “positive afvigelser”.
25. august COI holder oplæg for norske borgmestre og kommunalpolitikere, som er på studiebesøg i Danmark. Arrangør: KORA.
25. august COI holder oplæg for Danmarks Lærerforenings Fynskreds om innovation i den offentlige sektor.
25. august COI holder oplæg for lederne i Fredericia Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om servicestrategi og brugerrejser
27. august COI mødes med Kenneth H. Sørensen fra Danske Regioner om det regionale netværk for sundhedsinnovation
28. - 29. august COI besøger Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommune for at diskutere erfaringer med spredning af innovation.
Juli 2014
 1. juli COI holder møde med Foreningen for Udviklingskonsulenter.
 3. juli COI holder møde med MindLab og Odense Kommune om, hvordan man skaber en innovativ offentlig organisation.
 4. juli COI holder møde med DI om offentlig-privat samarbejde og modernisering.
4. juli COI holder møde med Randers Kommune om deres innovationsarbejde.
14. juli COI holder møde med politidirektøren i Nordsjællands Politi om erfaringer med innovationsarbejde, herunder om sms-tjenesten Tryk Politi.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om offentlig innovation. Tilmeld dig COI's nyhedsbrev. Udkommer cirka tre gange om måneden.

Om kalenderen

Kalenderen indeholder uddrag af COI's møder, seminarer, konferencer mv. Møder med leverandører og COI's parter vises ikke.