Kalender

Afholdte møder og arrangementer 1. halvår 2016

Juni 2016

2. juni

COI overværer Tina Øllgaard Bendtzens forsvar af ph.d. med titlen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – i springet fra ambition til praksis”.

3. juni

COI afholder workshop: Spredningsguide for ”tyvstarterne” af Spredningsguiden.

6. juni

COI inviterer til Innovationscafé om organisering af innovation. Del dine erfaringer, bliv inspireret og inspirer andre! Kom og vær med til vores Innovationscafé i Aarhus kl. 14-16. Her vil praktikere og en forsker gøre os klogere på, hvordan organisering har konsekvenser for innovation. Tilmelding dig her!

16.-18. juni

COI deltager i Folkemødet på Bornholm.

23. juni

COI er til workshop om borger.dk hos Digitaliseringsstyrelsen.

Maj 2016

4. maj

COI indgår i undervisning af studerende ved University College Sjælland - Campus Næstved.

9. maj

COI afholder netværksmøde om spredning af innovation. Vært: Hedensted Kommune og University College Sjælland. Emne: Krydsbestøvning – din, min, vores idé. Læs mere her.

10. maj

COI holder oplæg om offentlig innovation på KL og Akademikernes Innovationsnetværk i København.

12. maj

COI afholder det tredje møde i innovationschefnetværket sammen med Aarhus Kommune (vært) og Københavns Kommune (medvært). Emne: Innovationsledelse opad. Læs mere her.

12. maj

COI holder oplæg om offentlig innovation på KL og Akademikernes Innovationsnetværk i Kolding.

13. maj

COI mødes med Socialstyrelsen til en snak om spredning af offentlig innovation.

17. maj

COI afholder en workshop om Spredningsguiden for Aalborg Universitet.

18. maj

COI afholder en workshop om Spredningsguiden for University College Nordjylland.

25.-26. maj

COI deltager i IGL Global konferencen ‘Making Innovation and Growth Policy Work', som afholdes i London. Konferencen bliver arrangeret af Nesta, Ewing Marion Kauffman Foundation og Verdensbanken. Læs mere her.

April 2016

1. april COI mødes med KL og FFUK til en indledende brainstorm om KL’s Innovationsdag 2016.
4. april COI udveksler erfaringer med Skatteankestyrelsen om offentlig innovation, herunder klagedrevet innovation.
6. april COI besøger Teknologisk Institut til en snak om offentlig innovation.
7. april COI deltager i Danske Regioners generalforsamling på Centralværkstedet i Aarhus.
8. april COI har besøg af en gruppe studerende fra DPU, Aarhus Universitet, der deler pointer fra deres speciale IdéRiget - en succesfortælling om offentlig innovation?
8. april COI holder oplæg for studerende på masteruddannelsen Master of Public Governance på Copenhagen Business School. Emnet er COI’s arbejde med adfærdsvidenskab og nudging.
11. april COI holder oplæg for Københavns Kommunes Innovationshus om spredning af innovation og Spredningsguiden.
11. april COI deltager i Roskilde Kommunes konference "Vær med på vej til den rehabiliterende organisation". Læs mere her.
13. april COI holder oplæg om offentlig innovation på fælles fagdag for Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Neurologisk afdeling ved Regionshospitalet i Viborg.
14. april COI mødes med Foreningsfællesskabet Ligeværd om et muligt arrangement på Folkemødet 2016 om spredning af innovation.
15. april COI holder møde med Tyvstarterne af COI's Spredningsguide.
18. april COI inviterer til reception. Vær blandt de første, som får fingrene i Vejledning om at evaluere innovative tiltag af Professor Peter Dahler-Larsen. Læs mere om det praktiske og tilmelding her.
19. april COI deltager i DJØF arrangementet ”Forankring af innovation i din organisation”. Læs mere her.
21. april COI afholder den første workshop i det arbejdende fællesskab om evaluering af offentlig innovation.
26. april COI får besøg af en række kommuner fra Gøteborg-kanten, som ønsker at høre om spredning af offentlig innovation i Danmark.
26. april COI mødes med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune til en snak om bl.a. COI's spredningsguide.
28. april COI deltager i DJØF Forum 2016.
29. april COI afholder den anden workshop i det arbejdende fællesskab om evaluering af offentlig innovation.
29. april COI mødes med Region Syddanmark til en drøftelse af muligt samarbejdsprojekt om spredning af offentlig innovation.

Marts 2016

1. marts

COI deltager i FTF og Dansk Erhvervs Offentlig-Privat Topmøde 2015. Se invitation og program her.

2.-3. marts

COI deltager i Mandag Morgens studietur rundt i Danmark med fokus på lokal politikudvikling. Læs mere her.

3. marts

COI afholder netværksmøde for spredning af innovation. Vært: Dansk Design Center og Gribskov Kommune. Emne: Design som problemløsning. Læs mere her.

4. marts

COI holder opsamlingsworkshop med de to hold, der er tyvstartet med Spredningsguiden. Se artikel om arbejdet her.

4. marts

COI mødes med studerende fra Roskilde Universitet, der vil skrive et projekt om COI's Spredningsguide.

4. marts

COI deltager i Borgerlysts Samtaledøgn om Danmark. Det foregår i Tårnet på Christiansborg. Læs mere her.

4. marts

COI afholder workshop med Advisory Board om aktiviteten Evaluering af innovation.

7. marts

COI afholder det andet møde i innovationschefnetværket. Værter: NaturErhvervstyrelsen og Kolding Kommune. Emne: Innovationsledelse udad. Læs mere her.

11. marts

COI holder oplæg for Implement om offentlig innovation.

15. marts

COI mødes med Medtech Innovation Consortium om evaluering og spredning af innovation.

15. marts

COI afholder temamøde hos Magistrenes A-kasse om offentlig innovation.

17. marts

COI holder oplæg om spredning af innovation på Københavns Kommunes tredje UdviklingsLAB om omstillingsprojektet ’Tæt på Familien’.

30. marts

COI deltager i det første forberedelsesmøde om konferencen ”Horsens på forkant med sundhed”.

31. marts

COI holder oplæg om spredning af offentlig innovation på konferencen IT People Speakers: IT-forretningsudvikling og innovation på Symbion.

Februar 2016

9. februar COI deltager i et netværksmøde i Den Tværregionale Arbejdsgruppe for Sundhedsinnovation, denne gang i Odense. Emnet er spredning af innovation.
10. februar COI holder møde med Region Sjællands Tyvstartere af Spredningsguiden på Køge Sygehus.
22. februar COI underviser Silkeborg Kommune i den nye spredningsguide. Læs mere her.
25. februar COI deltager i konference om social innovation i Amsterdam.
29. februar COI’s Spredningsguide offentliggøres

Januar 2016

7. januar

COI deltager i Dansk Design Centers arrangement ”Hvordan skaber design værdi”. Se mere her.

7. januar

COI afholder workshop: Spredningsguide for ”tyvstarterne” af Spredningsguiden

14. januar

COI afholder et bonus møde i spredningsnetværket, hvor temaet er spredning af offentlig innovation og evaluering. Lokalitet: INSP! i Roskilde.

18. januar

COI deltager i Venstres konference Sæt borgeren i spil - Borgercentreret velfærdsinnovationLæs mere her.

21. januar

COI holder oplæg om udfordinger i offentlig forvaltning for 40 kommunale norske ledere, ledet af professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer.

25. januar

COI holder oplæg om netværk og spredning af offentlig innovation til kick-off på Region Hovedstadens innovationsnetværk, COBIS A/S

28. januar

COI er medvært for Velfærdens Innovationsdag 2016. Øksnehallen, Halmtorvet 11, København K: Paneldebat, Temasession 2b om Spredningsguiden, Løsningsgalleri L8 om Innovationspraktikken og Stand 3.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om offentlig innovation. Tilmeld dig COI's nyhedsbrev. Udkommer cirka tre gange om måneden.

Om kalenderen

Kalenderen indeholder uddrag af COI's møder, seminarer, konferencer mv. Møder med leverandører og COI's parter vises ikke.