Kalender

Afholdte møder og arrangementer 1. halvår 2015

Juni 2015

9. juni

COI offentliggør kvalitativ undersøgelse om de
innovations-aktive: "Offentlige innovatører - hvem
skaber nye løsninger i den offentlige sektor?". Kort
med syv arketyper kan rekvireres hos

9. juni

COI afholder innovationscafé om de innovationsaktive kl. 15-17. Købmagergade 22, 1. sal, København K

11-13. juni

COI deltager i Folkemødet på Bornholm med seks arrangementer

16. juni

COI besøger Forskning og Innovation, Region Hovedstaden

18. juni

COI holder møde med forsker Nana Wesley Hansen om MED-systemets rolle i offentlig innovation

19. juni

COI besøger Ballerup Kommune for at høre om deres nye MED-aftale

22. juni

COI holder oplæg hos Naturstyrelsen

22. juni

COI underviser i samarbejdsdreven innovation på Samarbejdssekretariats kursus for SU-medlemmer på Aarhus Universitet

24. juni

COI afholder co-design workshop om en model til
spredning af innovation kl. 15-17.30 i COI på
Købmagergade 22, 1. sal

24. juni

COI deltager i ekspertpanel i DEA tænkeboks om ledelse i krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor

26. juni

COI offentligør Danmarkskortet

29. juni

COI deltager i netværksarrangement om FoodJam på Roskilde Festival, et offentlig-privat-frivilligt samarbejde i regi af Madkulturen i Roskilde
Maj 2015

5. maj

COI deltager i workshop hos Danske Regioner om tværregionalt samarbejde om sundhedsinnovation

6. maj

COI deltager i KORA's temamøde "Samskabelse i kommunerne - Hvordan og hvorfor?"

6. maj

COI holder oplæg om Innovationsbarometerets resultater vedr. OPI på sundhedsområdet for det regionale netværk for sundhedsinnovation, Danske Regioner

7.maj

COI er medarrangør af telesundhedskonference i Horsens, som en del af feltstudierne i spredningsprojektet

18.maj

COI præsenterer Innovationsbarometerets hovedbudskaber til DEA's Vidensalon: "Kommuner som fremtidens innovationsmotorer".

18.maj

COI besøger Randers Kommune og afslutter
feltarbejde i Business Region Aarhus (spredning
af velfærdsteknologi). Feltarbejdet fortsætter
i andre områder

19.maj

COI afholder åben skrivestue, hvor den danske Wikipedia fyldes med indhold om offentlig innovation

20. maj

COI holder møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Innovationsbarometerets resultater vedr. offentlig-privat innovation

27. maj

COI og MindLab holder workshop om styringslaboratorier. Tema: Relationer som styringsredskab

28. maj

COI deltager i paneldebat på konference om aktivt medborgerskab på Københavns Rådhus. Arrangører: KOMDIR, PRIMO og Mandag Morgen

April 2015

15. - 16. april

COI deltager i debatmøde på CBS om kampen for og mellem alternative styringsideer og ledelsesparadigmer.

21. april

COI offentliggør sammen med Danmarks Statistik
Innovationsbarometeret
, verdens første statistik om
offentlig innovation

22. april

COI deltager i temamøde hos Danske Regioner om ledelse over grænser

24. april

COI og MindLab holder workshop om styringslaboratorier. Tema: Dokumentation som styringsredskab.

28. april

COI holder oplæg om Innovationsbarometeret på strategiseminar for Socialborgmester Jesper Christensen og hans direktion, Socialforvaltningen i Københavns Kommune

29. april

COI deltager i CareWare-konferencen i Aarhus, som en del af felstudierne i spredningsprojektet.

30. april

COI mødes med Samarbejdssekretariatet om Innovationsbarometer resultaterne, herunder hvilken betydning samarbejde har for innovation

Marts 2015

3. marts

COI holder oplæg for tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune om offentlig innovation og tillidsrepræsentanternes rolle i den.

4. marts

COI holder møde med Samarbejdssekretariatet om 
COI's hovedaktivitet Innovative medarbejdere og
ledere
.

6. marts

Workshop med Flink Det Offentlige.

12. marts

COI besøger VIA i Århus.

13. marts

COI holder møde med Susie Ruff om Region
Sjællands arbejde med at genbruge andres
innovationer.

20. marts

COI holder møde med 3F’s Offentlige Gruppe.

24. marts

COI deltager i debatmødet "Er en tillidsreform
realistisk?" på CBS.

25. marts

COI holder møde med OECD om, hvordan offentlig
innovation finansieres i Danmark.

Februar 2015

4. februar

COI besøger Silkeborg Kommune.

6. februar

COI holder møde i Roskilde med ambassadørerne for Flink Det Offentlige.

17. februar

COI holder møde med DIFI om nationale innovationsindsatser

18. februar

COI mødes med Henrik D. Finsrud, Fagleder Innovasjon i KS (KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON, Norge)

25. februar

COI deltager i møde i referencegruppen for Kompetencehub 2.0.
26. februar COI deltager som oplægsholder i KL’s fundraisernetværk i Nyborg.
27. februar COI holder møde med MedTech Innovation Consortium om spredning af innovation og dokumentation af resultater.

Januar 2015

8. januar COI holder møde med Videncenter for samarbejdsinnovation og organisatorisk læring (University College Sjælland) om Kompetencehub 2.0.
8. januar COI holder møde med CSC Danmark om deres erfaringer med at samarbejde med det offentlige om innovation.
12. januar OAO og COI holder møde med Rasmus Koss Hartmann om hans studier af brugerinddragelse i styringsinnovation.
14. januar Som led i analysen af offentlige innovatørers videndeling  overværer COI in situ interview med medarbejder i Københavns Kommunes Socialforvaltning
15. januar COI besøger direktør GATE 21 Poul Erik Lauridsen og borgmester i Albertslund kommune Steen Christiansen for at drøfte offentligt-private innovationspartnerskaber, full-size demonstrationsprojekter og grøn omstilling.
19. januar COI holder møde med Kompetencesekretariatet om spredning af innovation.
20. januar Møde med Jacob Torfing og Troels Schultz Larsen om måling og spredning af offentlig innovation.
21. januar COI får besøg af norske KS' Innovationsafdeling.
21. januar COI holder møde med SIlkeborg Kommune om Copycat-prisen
22. januar COI holder samtalesalon på Velfærdens Innovationsdag om det personlige møde som vejen til bedre videnspredning og offentlig innovation.
26. januar COI holder oplæg om innovation i den offentlige sektor på CBS for ledere i Københavns Kommune.
26. januar COI holder møde med NaturErhverstyrelsen. Gensidig orienting.
27. januar COI holder møde med Ole Palnatoke om mulighederne for at afholde en skrivestue om offentlig innovation på Wikipedia.
26. - 30. januar Kirsten Engholm fra MidtLab er i praktik hos COI.
28. januar COI besøger Gribskov Erhvervscenter.
29. januar COI, Roskilde Kommune og Resonans afholder første seminar i  et nyt netværk om saminnovation på tværs af kommunegrænser, regioner og statslige enheder.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om offentlig innovation. Tilmeld dig COI's nyhedsbrev. Udkommer cirka tre gange om måneden.

Om kalenderen

Kalenderen indeholder uddrag af COI's møder, seminarer, konferencer mv. Møder med leverandører og COI's parter vises ikke.