Kalender

Afholdte møder og arrangementer 1. halvår 2014

Juni 2014  
4. juni COI holder oplæg om offentlig innovation for Evaluering & Innovation i KORA, København.
4. juni COI holder møde med KORA om deres kortlægning og evaluering af offentlige-private innovationssamarbejder.
10. juni COI holder møde med Fonden Teknologirådet om borgerinddragelse mv.
11. juni COI holder oplæg om håndtering af fejl og eksperimenter i offentligt regi hos MindLab.
11. juni COI holder oplæg for aktivkreds i Aalborg om udviklingspotentialer og udfordringer ved udlicitering.
12. - 14. juni COI stiller op i syv arrangementer på Folkemødet på Bornholm.
16. juni COI deltager i inspirationsarrangement i Aalborg om fornyelse af den offentlige sektor. Arrangører: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
17. juni COI besøger Madkulturen i Roskilde.
17. juni COI deltager i inspirationsarrangement i Roskilde om fornyelse af den offentlige sektor. Arrangører: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
18. juni COI holder møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om offentligt-privat samarbejde. 
18. juni COI holder oplæg for Dansk IT's udvalg om offentlig digitalisering.
19. juni COI holder oplæg for DanVa om kontrol og alternativer hertil i den offentlige styring.
24. juni COI er vært for et besøg fra norske Difi (Direktoratet for Forvaltning og IKT), der netop har fået til opgave at være det norske kompetencecenter for innovation i stat og kommune, og fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
24. juni COI holder oplæg for OAO's forretningsudvalg om COI's handlingsplan og om konkrete samarbejdsmuligheder
25. juni COI holder møde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen om erfaringerne med InnovationDanmark-databasen.
25. juni COI holder møde med Væksthus for Ledelse om samarbejdsmuligheder. 
26. juni COI holder møde med Ole Kassow om spredning af innovation, herunder initiativet Cykling uden alder. 
27. juni COI deltager i konference på RUC om adfærdsvidenskabernes anvendelse i politik.
27. juni COI holder møde med forfatter Thea Mikkelsen om innovationsledelse og kreativitet i innovationsprocesser
Maj 2014
5. maj COI holder oplæg om behovet for og mulighederne i offentlig innovation for virksomhedsledergruppen FON3.
6 - 8. maj COI holder oplæg om Public Innovation på seminaret Nordic Innovation Leaders in a Cooperative and Competitive World i Reykjavik; inviteret af den danske Styrelse for Forskning og Innovation, der hvert år mødes med søsterorganisationerne i de øvrige fire nordiske lande.
12. maj COI besøger Kolding Kommunes Designsekretariat og By- og Udviklingsforvaltningen.
12. maj COI deltager i inspirationsarrangement i Kolding om fornyelse af den offentlige sektor arrangeret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
14. maj COI holder oplæg om sin handlingsplan i Akademikernes Tillidsnetværk.  
14. maj COI deltager på møde om forebyggelse af, at psykisk syge smides ud af boligforeninger. Arrangeret af Greve Kommune med deltagelse af lokale almene boligforeninger og Kim Bach, ambassadør for Psykiatrifonden.
19. maj COI holder møde med Rigspolitiet om deres innovationsarbejde. 
21. maj COI deltager i debatmøde om kommunalpolitisk lederskab på CBS i København. Arrangør: Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse.
21. maj COI holder oplæg om lederrollen i offentlig innovation for Dragør kommunes samlede lederkreds.
22. maj COI holder møde med skolesekretær Ditte Lynge, der skriver hovedopgave om innovation i det offentlige på COK Næstved.
22. maj COI holder møde med DJØF's formand om arbejdet med innovation i den offentlige sektor.
26. maj COI holder møde med professor Jacob Torfing, RUC om perspektiverne for arbejdet med offentlig innovation.
26. maj COI deltager i paneldebat i Videncenter for Velfærdsledelse om fremtidige ledelsesudfordringer i den offentlige sektor.
28. maj "Danmarks Bedste Mindste Idé" - Pia Gjellerup deltager i juryen og medvirker ved prisuddelingen.
April 2014  
3. april COI deltager i en workshop i Statsfængslet Møgelkær, hvor indsatte og ansatte samarbejder om innovation. Inviteret af Kriminalforsorgen.
7. april COI besøger MidtLab i Aarhus.
7. april COI deltager i inspirationsarrangement i Skanderborg om fornyelse af den offentlige sektor arrangeret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
8. april COI deltager i Tillidskonference 2.0 på Københavns Rådhus.
10. april COI overværer Jesper Christiansens ph.d. forsvar, MindLab
11. april COI holder oplæg om kompetenceudfordringer i staten i lyset af ambitionerne om en mere innovativ offentlig sektor ved Kompetencesekretariatets årlige dialog med parterne.
11. april COI mødes med Erhvervsstyrelsen om erfaringer med effektmålinger mv.
11. april COI holder møde med Skanderborgs borgmester og kommunaldirektør om perspektiver for arbejdet med den politiske ledelses betydning for innovation.
24. april COI mødes med det Det Obelske Familiefond om private fondes rolle i offentlig innovation
25. april Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef og Gladsaxes kommunaldirektør besøger COI som led i en udvekslingspraktik.
29. april COI mødes med MindLab om samarbejdsmuligheder
30. april COI holder oplæg om 'Innovation og modernisering i den offentlige sektor - krav og forventninger til lederne i første række' på dialogmøde arrangeret af Bedst Praksis Ledelse. Niels Brocks Handelsgymasium, Frederiksberg.
Marts 2014  
10. marts COI holder oplæg om Center for Offentlig Inovation ved innovationskonference arrangeret af DJØF og Nordisk Administrativt Forbund.
11. marts COI holder møde med Teknologisk Institut om deres innovationsarbejde. 
12. marts COI holder møde med SocialKontrakt om social impact bonds. 
17. marts COI holder møde med MindLab om samarbejdsmuligheder. 
20. marts COI er til møde hos Kompetencesekretariatet om samarbejdsmuligheder.
20. marts COI holder møde med Danish Nudging Network om, hvordan nudging kan bruges i offentlig innovation. 
20. marts COI holder møde med Miljøstyrelsen om deres innovationsarbejde. 
21. marts COI holder møde med The Copenhagen Challenge Project om deres arbejdsplaner. 
24. marts COI deltager i inspirationsarrangement i København om fornyelse af den offentlige sektor. Arrangører: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
25. marts COI deltager i et møde med Indre Markeds Center, Erhvervsstyrelsen, om effektive kommunikationsstrategier for nystartede centre
26. marts COI holder oplæg på debatmøde om offentlig innovation på CBS i København. Arrangør: Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse.
27. marts COI holder møde med Innovationspanelet om COI's handlingsplan. 
31. marts COI holder oplæg om politikernes særlige rolle i innovationsarbejdet i Albertslund Kommune. 
Februar 2014  
6. februar COI holder oplæg på temamøde om styring og motivation i den offentlige sektor hos KORA, København.
20. februar COI holder oplæg på temamøde om styring og motivation i den offentlige sektor hos KORA, Aarhus.
27. februar COI holder møde med repræsentanter for UC Sjælland om innovation og spredning.
Januar 2014  
23. januar COI deltager i Velfærdens Innovationsdag (Mandag Morgen) i Øksnehallen.
23. januar COI mødes med repræsentanter for Asker kommune og fra norsk KL (KS) for at drøfte inspiration til fælles udvikling af modeller for offentlig innovation.
29. januar COI holder oplæg om udfordringerne i offentlig innovation for BUPL's Lederforening.

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret om offentlig innovation. Tilmeld dig COI's nyhedsbrev. Udkommer cirka tre gange om måneden.

Om kalenderen

Kalenderen indeholder uddrag af COI's møder, seminarer, konferencer mv. Møder med leverandører og COI's parter vises ikke.