Kalender

Kommende møder og arrangementer

Marts 2017

2. marts 

Workshop om innovationsledelse på LAICS.

6. marts

Kursus i Offentlig Ledelse

9. marts

Første møde i Netværk for Innovationschefer.

21. marts Workshop om frikommunerne i Odense med KORA. COI bidrager med oplæg om evaluering.

23. marts

Spredningsworkshop, Herning Bibliotek.

Februar 2017

1. februar

Første møde i Spredningsnetværk

1. februar

Kommunalt netværk for social innovation.

7. februar

Oplæg i Nordfyns Kommune om innovation og samskabelse

10. februar - 15. februar World Government Summit, Dubai. Deltager sammen med Helle Vibeke Carstensen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune. 
Januar 2017
10. januar Workshop i Favrskov Kommune med KORA om frikommuner. COI bidrager med oplæg om evaluering.
18. januar   Workshop i Rudersdal Kommune.
26. januar COI deltager på Velfærdens Innovationsdag i Øksnehallen. COI afholder temasession om evaluering af innovation.
27. januar COI afholder Skandinavisk Topmøde. Deltagere fra Norge og Sverige. 


Afholdte møder og arrangementer

December 2016
1. december COI deltager i paneldebat og markedspladsseance om Innovationsbarometeret ved Welfare Tech, Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konference: Innovation i udbud – nye veje til salg og effektive partnerskaberLæs mere her.
5. december COI afholder det femte møde i Innovationschefnetværket. Denne gang sammen med Kolding Kommune (vært) og Gribskov Kommune (medvært). Emne: Innovationsledelse udad.
6. december COI holder møde med Gentofte Kommune om evaluering af innovative tiltag.
12. december COI afholder workshop for ”tyvstarterne” af Spredningsguiden.
13.-14. december COI holder oplæg om Innovationsbarometeret på OECD's co-design workshop om evaluering af offentlig innovation.
November 2016
8. november COI inviterer til Innovationscafé i anledningen af udgivelsen af "Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation". Kom og mød nogle af heltene i bogens fortælling om offentlig innovation kl 14-16 i København. Tilmelding dig her!
8. november COI afholder workshop om spredning af offentlig innovation på temaseminar i Socialstyrelsens partnerskabsprojekt og netværk.
10. november COI deltager i Region Midtjyllands innovationsdag med en workshop om Spredningsguiden
17. november COI skal med Innovationschefnetværket til London for at besøge Nesta, Alliance for Useful Evidence og professor Jean Hartley. Emnerne er bl.a. spredning af offentlig innovation, brug af evidens i politikudvikling og kompetencer i innovationsarbejdet.
17. november COI afholder møde i Spredningsnetværket om samarbejde udad om innovation. Værter: Københavns Kommune/Teknik- og Miljøforvaltningen og Vejdirektoratet.
21. november COI inviterer til evalueringsfest i anledningen af hjælpepakkens udgivelse. Kom og hør mere om evaluering af innovative tiltag kl. 15-18 i København. Tilmelding dig her!
23. november COI deltager i åben høring med temaet hvordan kombinerer vi Big Data med både privacy og Danmarks digitale potentiale? Læs mere her.
24. november COI er sammen med FFUK medarrangør af KLK's Innovationsdag 2016, som i år afholdes i Skanderborg. Læs mere her.
30. november COI afholder workshop om evaluering af innovation hos Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark.
September 2016

5. september

COI er facilitator på konferencen ”Horsens på forkant med sundhed”. Konferencen afholdes i det tidligere statsfængsel i Horsens, som i dag er kulturinstitutionen FÆNGSLET. Læs mere her.

5. september

COI og Spinderihallerne afholder en workshop i Vejle, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2016.

6. september

COI afholder en spredningsworkshop på Socialstyrelsens klyngemøde i Viborg. Læs mere om spredningsguiden her.

7. september

Tyvstartermøde om Spredningsguiden og Roskilde Kommunes klagedrevet innovation i Ballerup Kommune.

8. september

COI og Region Hovedstaden afholder en workshop i København, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2016.

9. september

COI afholder møde i Spredningsnetværket om spredning af innovation og Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats Jobigen. Vært: Viborg Kommune.

12.-16.
september

Innovationspraktik-ugen 2016

20. september

COI holder oplæg om netværk og relationer på kompetencesekretariatets uddannelsesdag om videndeling

22. september

COI afholder en workshop i Aarhus om spredningsguiden sammen med Madkulturen med fokus på projektet Food Maker (læs mere her).

28. september

COI afholder spredningsworkshop i MTIC-netværket Sund Vækst.

29. september

COI fortæller Nesta om Spredningsguiden (videomøde).

August 2016

17. august

COI afholder det fjerde møde i innovationschefnetværket. Denne gang sammen med Assens Kommune (vært). Emne: Innovationsledelse nedad. Læs mere her.

22. august

COI får besøg fra Helsedirektoratet i Norge til en snak om spredning af offentlig innovation.

22. august

COI holder møde med Rockwool Fonden om spredning af velfærdsinnovation.

23. august

COI holder tredje opsamlingsworkshop med de to hold, der er tyvstartet med Spredningsguiden.

23. august

COI holder i samarbejde med med Væksthus Hovedstadsregionen spredningsworkshop om velfærdsteknologi. Se mere her.

29. august

COI deltager i møde i den tværregionale arbejdsgruppe for sundhedsinnovation. Denne gang hos Syddansk Sundhedsinnovation.

30. august

COI og Region Midtjylland afholder en workshop i Aarhus, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2016.

Juni 2016

2. juni

COI overværer Tina Øllgaard Bendtzens forsvar af ph.d. med titlen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – i springet fra ambition til praksis”.

3. juni

COI afholder workshop: Spredningsguide for ”tyvstarterne” af Spredningsguiden.

6. juni

COI inviterer til Innovationscafé om organisering af innovation. Del dine erfaringer, bliv inspireret og inspirer andre! Kom og vær med til vores Innovationscafé i Aarhus kl. 14-16. Her vil praktikere og en forsker gøre os klogere på, hvordan organisering har konsekvenser for innovation. Tilmelding dig her!

16.-18. juni

COI deltager i Folkemødet på Bornholm.

23. juni

COI er til workshop om borger.dk hos Digitaliseringsstyrelsen.

Maj 2016

4. maj

COI indgår i undervisning af studerende ved University College Sjælland - Campus Næstved.

9. maj

COI afholder netværksmøde om spredning af innovation. Vært: Hedensted Kommune og University College Sjælland. Emne: Krydsbestøvning – din, min, vores idé. Læs mere her.

10. maj

COI holder oplæg om offentlig innovation på KL og Akademikernes Innovationsnetværk i København.

12. maj

COI afholder det tredje møde i innovationschefnetværket sammen med Aarhus Kommune (vært) og Københavns Kommune (medvært). Emne: Innovationsledelse opad. Læs mere her.

12. maj

COI holder oplæg om offentlig innovation på KL og Akademikernes Innovationsnetværk i Kolding.

13. maj

COI mødes med Socialstyrelsen til en snak om spredning af offentlig innovation.

17. maj

COI afholder en workshop om Spredningsguiden for Aalborg Universitet.

18. maj

COI afholder en workshop om Spredningsguiden for University College Nordjylland.

25.-26. maj

COI deltager i IGL Global konferencen ‘Making Innovation and Growth Policy Work', som afholdes i London. Konferencen bliver arrangeret af Nesta, Ewing Marion Kauffman Foundation og Verdensbanken. Læs mere her.

April 2016

1. april COI mødes med KL og FFUK til en indledende brainstorm om KL’s Innovationsdag 2016.
4. april COI udveksler erfaringer med Skatteankestyrelsen om offentlig innovation, herunder klagedrevet innovation.
6. april COI besøger Teknologisk Institut til en snak om offentlig innovation.
7. april COI deltager i Danske Regioners generalforsamling på Centralværkstedet i Aarhus.
8. april COI har besøg af en gruppe studerende fra DPU, Aarhus Universitet, der deler pointer fra deres speciale IdéRiget - en succesfortælling om offentlig innovation?
8. april COI holder oplæg for studerende på masteruddannelsen Master of Public Governance på Copenhagen Business School. Emnet er COI’s arbejde med adfærdsvidenskab og nudging.
11. april COI holder oplæg for Københavns Kommunes Innovationshus om spredning af innovation og Spredningsguiden.
11. april COI deltager i Roskilde Kommunes konference "Vær med på vej til den rehabiliterende organisation". Læs mere her.
13. april COI holder oplæg om offentlig innovation på fælles fagdag for Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Neurologisk afdeling ved Regionshospitalet i Viborg.
14. april COI mødes med Foreningsfællesskabet Ligeværd om et muligt arrangement på Folkemødet 2016 om spredning af innovation.
15. april COI holder møde med Tyvstarterne af COI's Spredningsguide.
18. april COI inviterer til reception. Vær blandt de første, som får fingrene i Vejledning om at evaluere innovative tiltag af Professor Peter Dahler-Larsen. Læs mere om det praktiske og tilmelding her.
19. april COI deltager i DJØF arrangementet ”Forankring af innovation i din organisation”. Læs mere her.
21. april COI afholder den første workshop i det arbejdende fællesskab om evaluering af offentlig innovation.
26. april COI får besøg af en række kommuner fra Gøteborg-kanten, som ønsker at høre om spredning af offentlig innovation i Danmark.
26. april COI mødes med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune til en snak om bl.a. COI's spredningsguide.
28. april COI deltager i DJØF Forum 2016.
29. april COI afholder den anden workshop i det arbejdende fællesskab om evaluering af offentlig innovation.
29. april COI mødes med Region Syddanmark til en drøftelse af muligt samarbejdsprojekt om spredning af offentlig innovation.

Marts 2016

1. marts

COI deltager i FTF og Dansk Erhvervs Offentlig-Privat Topmøde 2015. Se invitation og program her.

2.-3. marts

COI deltager i Mandag Morgens studietur rundt i Danmark med fokus på lokal politikudvikling. Læs mere her.

3. marts

COI afholder netværksmøde for spredning af innovation. Vært: Dansk Design Center og Gribskov Kommune. Emne: Design som problemløsning. Læs mere her.

4. marts

COI holder opsamlingsworkshop med de to hold, der er tyvstartet med Spredningsguiden. Se artikel om arbejdet her.

4. marts

COI mødes med studerende fra Roskilde Universitet, der vil skrive et projekt om COI's Spredningsguide.

4. marts

COI deltager i Borgerlysts Samtaledøgn om Danmark. Det foregår i Tårnet på Christiansborg. Læs mere her.

4. marts

COI afholder workshop med Advisory Board om aktiviteten Evaluering af innovation.

7. marts

COI afholder det andet møde i innovationschefnetværket. Værter: NaturErhvervstyrelsen og Kolding Kommune. Emne: Innovationsledelse udad. Læs mere her.

11. marts

COI holder oplæg for Implement om offentlig innovation.

15. marts

COI mødes med Medtech Innovation Consortium om evaluering og spredning af innovation.

15. marts

COI afholder temamøde hos Magistrenes A-kasse om offentlig innovation.

17. marts

COI holder oplæg om spredning af innovation på Københavns Kommunes tredje UdviklingsLAB om omstillingsprojektet ’Tæt på Familien’.

30. marts

COI deltager i det første forberedelsesmøde om konferencen ”Horsens på forkant med sundhed”.

31. marts

COI holder oplæg om spredning af offentlig innovation på konferencen IT People Speakers: IT-forretningsudvikling og innovation på Symbion.

Februar 2016

9. februar COI deltager i et netværksmøde i Den Tværregionale Arbejdsgruppe for Sundhedsinnovation, denne gang i Odense. Emnet er spredning af innovation.
10. februar COI holder møde med Region Sjællands Tyvstartere af Spredningsguiden på Køge Sygehus.
22. februar COI underviser Silkeborg Kommune i den nye spredningsguide. Læs mere her.
25. februar COI deltager i konference om social innovation i Amsterdam.
29. februar COI’s Spredningsguide offentliggøres

Januar 2016

7. januar

COI deltager i Dansk Design Centers arrangement ”Hvordan skaber design værdi”. Se mere her.

7. januar

COI afholder workshop: Spredningsguide for ”tyvstarterne” af Spredningsguiden

14. januar

COI afholder et bonus møde i spredningsnetværket, hvor temaet er spredning af offentlig innovation og evaluering. Lokalitet: INSP! i Roskilde.

18. januar

COI deltager i Venstres konference Sæt borgeren i spil - Borgercentreret velfærdsinnovationLæs mere her.

21. januar

COI holder oplæg om udfordinger i offentlig forvaltning for 40 kommunale norske ledere, ledet af professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer.

25. januar

COI holder oplæg om netværk og spredning af offentlig innovation til kick-off på Region Hovedstadens innovationsnetværk, COBIS A/S

28. januar

COI er medvært for Velfærdens Innovationsdag 2016. Øksnehallen, Halmtorvet 11, København K: Paneldebat, Temasession 2b om Spredningsguiden, Løsningsgalleri L8 om Innovationspraktikken og Stand 3.

December
2015

1. december

COI deltager i KL's gå-hjem-møde om Innovationsbarometeret. Temaet bliver "hvor innovative er kommunerne på DIT fagfelt?". Læs mere om Innovationsbarometeret her.

7. december

COI præsenterer nye innovationsværktøjer til KLK's Innovationsdag 2015 i Kolding. KLK arrangerer i år sin innovationsdag i samarbejde med COI. COI præsenterer Innovationstesten, hvor du kan måle dig selv og din arbejdsplads op imod andre. Derefter kan du møde COI’s nye spredningsmodel, der tager en tur på catwalken. Læs mere om Innovationsdagen på klk.kl.dk.

10. december

COI deltager i Åbent Inspiratorium om samskabende arenaer. Det foregår i Folkerummet på INSP! i Roskilde.

14. december

COI afholder workshop om Peter Dahler-Larsens grønspættebog om evaluering af innovation.

15. december

COI deltager i et netværksmøde i Århus i Den Tværregionale Arbejdsgruppe for Sundhedsinnovation. Emnet er spredning af innovation.

November
2015

2. november COI inviterer til en opfølgende workshop om Innnovationspraktikken. COI vil styrke muligheden for at omsætte erfaringer fra Innovationspraktikken til handling, og derfor er praktikanter, praktikværter og afgivende arbejdspladser inviteret til at deltage i workshoppen. Sted: Viborg, Regionsgården. Læs mere her.
3. november COI inviterer til en opfølgende workshop om Innnovationspraktikken. COI vil styrke muligheden for at omsætte erfaringer fra Innovationspraktikken til handling, og derfor er praktikanter, praktikværter og afgivende arbejdspladser inviteret til at deltage i workshoppen. Sted: København. Læs mere her.
4. november COI og KORA inviterer til innovationscafé om Offentlig-Privat Innovation. Hør om den nyeste forskning og om den nye offentlige innovationsstatistik. Købmagergade 22, 1. sal, København K, Kl. 15.00-17.00. Tilmeldning påkrævet. Læs mere her.
5. november COI afholder i Københavns Kommunes Innovationshus det 1. møde i innovationschefnetværket. Emne: Innovationsledelse indad. Læs mere her.
9. november COI deltager i KL, Danske Regioner og DI's OP Konference 2015, til en praksisnær debat om det offentlig-private samarbejde set i lyset af den nye udbudslov. Læs mere her.
13. november COI er til Lene Holm Pedersens tiltrædelsesforelæsning som professor ved CBS.
16. november COI holder oplæg om offentlig innovation på Ellebjerg Skole.
17. november COI deltager i det andet af fire netværksmøder for spredning af innovation. Vært: Pernille Kapler Andersen, Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet i Roskilde Kommune. Emne: Klagedrevet innovation. Læs mere her.
19. november COI inviterer til konference om innovation og evaluering. På konferencen får du nyeste viden og mulighed for at debattere denne. Afholdes kl. 13.00-17.00, Mogens Dahl Koncertsal, Store sal, Snorresgade 22, 2300 København S. Tilmelding påkrævet. Tilmeld dig her og læs mere.
20. november COI holder møde med Københavns Kommunes Socialforvaltning om hvordan indsatsen Tæt på Familien kan spredes. Læs mere om COI's arbejde med spredning af innovation her.
24. november COI deltager i Kompentecehubs konference Fremtidens velfærdssamfund –nye kompetencer og nye læringsrum.
27. november COI får besøg af Sille Krukow, fra KRUKOW Nudging Consultancy, der fortæller om adfærdsvidenskab og nudging i en dansk kontekst.

Oktober 2015

1. oktober

COI deltager i KORA og Tønder Kommunes temamøde om evaluering og innovation. Se invitation og program her.

5. oktober

COI står for en workshop om samarbejdsdrevet innovation og spredning af innovation ved åbningen af det nye innovationshus i Aarhus.

6. oktober

Åben hotline angående COI's Innovationspraktik. Praktikanter og praktikværterne har i uge 37 udvekslet gode løsninger, erfaringer og indsigter. 
Det er nu, de gode løsninger skal slå rod nye steder. Men hvordan gør man? Ring på COI's åbne hotline, så spørgsmål kan stilles og overvejelser afprøves. 
Ring på 61 81 31 10 i tidrummet Kl. 13:30 til 16:00.

8. oktober

COI deltager i FORUM-debatmødet med temaet Styring - Eksekvering eller facilitering. Se invitationen her.

13. oktober

Åben hotline angående COI's Innovationspraktik. Praktikanter og praktikværterne har i uge 37 udvekslet gode løsninger, erfaringer og indsigter. 
Det er nu, de gode løsninger skal slå rod nye steder. Men hvordan gør man? Ring på COI's åbne hotline, så spørgsmål kan stilles og overvejelser afprøves. 
Ring på 61 81 31 10 i tidrummet Kl. 13:30 til 16:00.

20. oktober

COI holder oplæg for KS (det norske KL) i Oslo om COI’s arbejde med spredning af innovation, herunder udviklingen af spredningsmodellen.

20. oktober

COI deltager i DEA's vidensalon om ledelse af offentlig-privat samarbejde. Se program og invitation her.

21. oktober

COI deltager i Djøf og Nordisk Administrativt Forbunds konference Kan vi måle os til velfærd? Se program og invitation her.

22. oktober

COI faciliterer sammen med MindLab en session om relationer og styring på New Nordic Welfare-konferencen i Odense. Se program og invitation her.

22. oktober

COI deltager i Forums debatmøde Styring via samtale. Se program og invitation her.

23. oktober

COI tester den foreløbige model for spredning af innovation på en række relevante potentielle brugere, herunder Næstved Kommune og CUA. Læs mere om COI’s spredningsmodel her.

26.-27.
oktober

Laila Mariann Hansen fra Silkeborg Kommune er i innovationspraktik hos COI.

28. oktober

COI besøger Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, for at høre om deres nye innovations-lab, READYMADE.

29. oktober

COI holder workshop om Evaluering af innovative tiltag med centrale innovations- og evalueringsaktører på det offentlige felt. Bemærk: Workshoppen afholdes hos Moderniseringsstyrelsen.

September
2
015

1. september

COI og University College Sjælland afholder en workshop i Sorø, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015
1. september COI holder møde med Egmontfonden om offentligt-privat samarbejde og spredning af innovation.
3. september COI og Idéklinikken afholder en workshop i Aalborg, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015
4. september COI får besøg af Søren Obed Madsen, CBS, der holder oplæg om, hvordan medarbejdere og ledere oversætter innovation i praksis.
7.-10. september Studerende på Kolding Designskole arbejder med COI’s spredningsmodel og præsenterer deres bud på, hvordan den kan se ud.
7. - 11. september Innovationspraktik-ugen 2015
16. september COI deltager som oplægsholder ved Frivillig Fredag temadagen afholdt af Frivilligrådet. Emnet er ”Grokraft for fællesskaber” og oplægget kommer til at omhandle frivilliges rolle i udviklingen af offentlig velfærd. Se invitation og program her.
18. september COI får besøg af to svenske politikere til en drøftelse af hvordan politikere kan understøtte offentlig innovation.
18. september COI holder oplæg om tillidsrepræsentanters rolle i offentlig innovation til BUPL Storkøbenhavns årlige topmøde for tillidsrepræsentanter.
21. september COI og Borgerlyst afholder i København det første af fire netværksmøder for spredning af innovation. Emne: Borgerlyst og samskabelse samt opstart af netværket. Læs mere her.
22. september COI deltager i Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Centers arrangement om ”Design og Hospital”.
23. september COI deltager i workshop om evaluering af Open Government Partnership
24. september COI tester den foreløbige model for spredning af innovation på en række relevante potentielle brugere. Læs mere om COI’s spredningsmodel her.
27. september COI deltager som ekspert i Borgerlysts Forsamlingen. Læs mere her.
29. september Åben hotline angående COI's Innovationspraktik. Praktikanter og praktikværterne har i uge 37 udvekslet gode løsninger, erfaringer og indsigter.
Det er nu, de gode løsninger skal slå rod nye steder. Men hvordan gør man? Ring på COI's åbne hotline, så spørgsmål kan stilles og overvejelser afprøves.
Ring på 61 81 31 10 i tidrummet Kl. 13:30 til 16:00.
29. september COI deltager i seminaret Sådan designer vi den offentlige sektor. Værterne er Kolding Kommune, MADE og Business Kolding. Se programmet her.

August 2015

13. august

COI deltager i åbningen af Innovationshuset i Københavns Kommune

17. august

COI og Resonans afholder co-design-workshop om
spredning af innovation, kl. 11.30-14.30 i Designsekretariatet i Kolding, se invitationen

24. august

COI og Spinderihallerne afholder en workshop i Vejle, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015

27. august

COI afholder en workshop i København, der skal forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i Innovationspraktikken 2015

27.-29.
august

COI deltager i Dansk Evalueringsselskabs årskonference 2015 i Kolding. Temaet er ”Evaluering i sammenhæng”.
Læs mere her.

31. august

COI og Midtlab afholder en workshop i Aarhus, der skal
forberede praktikanter og værter på deres deltagelse i 
Innovationspraktikken 2015

 Juli 2015

1.juli

12:30-14: Netværksforsker Christian Waldstrøm fra Aarhus Universitet holder oplæg hos COI om videndeling, samarbejde og innovation i netværk i teori og praksis

3. juli

COI besøger Slagelse Kommune for bl.a. at høre om deres arbejde med innovation på et koncernstrategisk niveau

8. juli

COI holder møde med Aarhus kommune om nyt innovationscenter

 Juni 2015

9. juni

COI offentliggør kvalitativ undersøgelse om de
innovations-aktive: "Offentlige innovatører - hvem
skaber nye løsninger i den offentlige sektor?". Kort med
syv arketyper kan rekvireres hos

9. juni

COI afholder innovationscafé om de innovationsaktive kl. 15-17. Købmagergade 22, 1. sal, København K

11-13. juni

COI deltager i Folkemødet på Bornholm med seks arrangementer

16. juni

COI besøger Forskning og Innovation, Region Hovedstaden

18. juni

COI holder møde med forsker Nana Wesley Hansen om MED-systemets rolle i offentlig innovation

19. juni

COI besøger Ballerup Kommune for at høre om deres nye MED-aftale

22. juni

COI holder oplæg hos Naturstyrelsen

22. juni

COI underviser i samarbejdsdreven innovation på Samarbejdssekretariats kursus for SU-medlemmer på Aarhus Universitet

24. juni

COI afholder co-design workshop om en model til
spredning af innovation kl. 15-17.30 i COI på
Købmagergade 22, 1. sal

24. juni

COI deltager i ekspertpanel i DEA tænkeboks om ledelse i krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor

26. juni

COI offentligør Danmarkskortet

29. juni

COI deltager i netværksarrangement om FoodJam på Roskilde Festival, et offentlig-privat-frivilligt samarbejde i regi af Madkulturen i Roskilde
Maj 2015

5. maj

COI deltager i workshop hos Danske Regioner om tværregionalt samarbejde om sundhedsinnovation

6. maj

COI deltager i KORA's temamøde "Samskabelse i kommunerne - Hvordan og hvorfor?"

6. maj

COI holder oplæg om Innovationsbarometerets resultater vedr. OPI på sundhedsområdet for det regionale netværk for sundhedsinnovation, Danske Regioner

7. maj

COI er medarrangør af telesundhedskonference i Horsens, som en del af feltstudierne i spredningsprojektet

18. maj

COI præsenterer Innovationsbarometerets hovedbudskaber til DEA's Vidensalon: "Kommuner som fremtidens innovationsmotorer".

18. maj

COI besøger Randers Kommune og afslutter feltarbejde i Business Region Aarhus (spredning af velfærds-
teknologi). Feltarbejdet fortsætter i andre områder

19. maj

COI afholder åben skrivestue, hvor den danske Wikipedia fyldes med indhold om offentlig innovation

20. maj

COI holder møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Innovationsbarometerets resultater vedr. offentlig-privat innovation

27. maj

COI og MindLab holder workshop om styringslaboratorier. Tema: Relationer som styringsredskab

28. maj

COI deltager i paneldebat på konference om aktivt medborgerskab på Københavns Rådhus. Arrangører: KOMDIR, PRIMO og Mandag Morgen

April 2015

15. - 16. april

COI deltager i debatmøde på CBS om kampen for og mellem alternative styringsideer og ledelsesparadigmer.

21. april

COI offentliggør sammen med Danmarks Statistik
Innovationsbarometeret
, verdens første statistik om
offentlig innovation

22. april

COI deltager i temamøde hos Danske Regioner om ledelse over grænser

24. april

COI og MindLab holder workshop om styringslaboratorier. Tema: Dokumentation som styringsredskab.

28. april

COI holder oplæg om Innovationsbarometeret på strategiseminar for Socialborgmester Jesper Christensen og hans direktion, Socialforvaltningen i Københavns Kommune

29. april

COI deltager i CareWare-konferencen i Aarhus, som en del af felstudierne i spredningsprojektet.

30. april

COI mødes med Samarbejdssekretariatet om Innovationsbarometer resultaterne, herunder hvilken betydning samarbejde har for innovation

Marts 2015

3. marts

COI holder oplæg for tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune om offentlig innovation og tillidsrepræsentanternes rolle i den.

4. marts

COI holder møde med Samarbejdssekretariatet om COI's hovedaktivitet Innovative medarbejdere og ledere.

6. marts

Workshop med Flink Det Offentlige.

12. marts

COI besøger VIA i Århus.

13. marts

COI holder møde med Susie Ruff om Region Sjællands
arbejde med at genbruge andres innovationer.

20. marts

COI holder møde med 3F’s Offentlige Gruppe.

24. marts

COI deltager i debatmødet "Er en tillidsreform
realistisk?" på CBS.

25. marts

COI holder møde med OECD om, hvordan offentlig
innovation finansieres i Danmark.

Februar 2015

4. februar

COI besøger Silkeborg Kommune.

6. februar

COI holder møde i Roskilde med ambassadørerne for Flink Det Offentlige.

17. februar

COI holder møde med DIFI om nationale innovationsindsatser

18. februar

COI mødes med Henrik D. Finsrud, Fagleder Innovasjon i KS (KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON, Norge)

25. februar

COI deltager i møde i referencegruppen for Kompetencehub 2.0.
26. februar COI deltager som oplægsholder i KL’s fundraisernetværk i Nyborg.
27. februar COI holder møde med MedTech Innovation Consortium om spredning af innovation og dokumentation af resultater.

Januar 2015

8. januar COI holder møde med Videncenter for samarbejdsinnovation og organisatorisk læring (University College Sjælland) om Kompetencehub 2.0.
8. januar COI holder møde med CSC Danmark om deres erfaringer med at samarbejde med det offentlige om innovation.
12. januar OAO og COI holder møde med Rasmus Koss Hartmann om hans studier af brugerinddragelse i styringsinnovation.
14. januar Som led i analysen af offentlige innovatørers videndeling  overværer COI in situ interview med medarbejder i Københavns Kommunes Socialforvaltning
15. januar COI besøger direktør GATE 21 Poul Erik Lauridsen og borgmester i Albertslund kommune Steen Christiansen for at drøfte offentligt-private innovationspartnerskaber, full-size demonstrationsprojekter og grøn omstilling.
19. januar COI holder møde med Kompetencesekretariatet om spredning af innovation.
20. januar Møde med Jacob Torfing og Troels Schultz Larsen om måling og spredning af offentlig innovation.
21. januar COI får besøg af norske KS' Innovationsafdeling.
21. januar COI holder møde med SIlkeborg Kommune om Copycat-prisen
22. januar COI holder samtalesalon på Velfærdens Innovationsdag om det personlige møde som vejen til bedre videnspredning og offentlig innovation.
26. januar COI holder oplæg om innovation i den offentlige sektor på CBS for ledere i Københavns Kommune.
26. januar COI holder møde med NaturErhverstyrelsen. Gensidig orienting.
27. januar COI holder møde med Ole Palnatoke om mulighederne for at afholde en skrivestue om offentlig innovation på Wikipedia.
26. - 30. januar Kirsten Engholm fra MidtLab er i praktik hos COI.
28. januar COI besøger Gribskov Erhvervscenter.
29. januar COI, Roskilde Kommune og Resonans afholder første seminar i  et nyt netværk om saminnovation på tværs af kommunegrænser, regioner og statslige enheder.
December 2014
1. december COI deltager med oplæg om offentlig innovation ved BUPL Nordsjællands inspirationsdag om tillidsreformen.
2. december COI deltager i workshop i MindLab om styringslaboratorierne.
4. december COI deltager i Økonomi- og indenrigsministeriet og DJØF's konference om partnerskaber.
9. december COI overværer Mia Hartmanns forsvar af ph.d. om innovation i politiet.
9. december Sparringsmøde Villads Keiding fra DTU og Jonas Sprogøe fra VISIO om innovations-wikipedia
17. december COI mødes med Professor Peter Dahler om evaluering af innovation og dokumentation af resultater
18. december COI besøger Center for Socialt Ansvar for at høre om deres erfaringer med at sprede gode løsninger.
18. december COI mødes med Jeppe Wohlert fra DEA om innovation i samspil mellem offentlige arbejdspladser, private virksomheder og vidensinstitutioner
November 2014
4. november COI holder møde med Peter Dahler-Larsen om evaluering af Innovationsbarometeret.
5. november COI deltager i MidtLabs 'Innovationsdagen 2014'.
5. november COI holder oplæg om innovation i den offentlige sektor ved Munkensdam Gymnasium i Kolding.
6. november COI gennemfører to workshops til et møde i KL's Innovationsnetværk.
11. november I samarbejde med Danmarks Statistik igangsætter COI dataindsamling til Innovationsbarometeret. Mere end 3000 arbejdspladser modtager mail.
12. - 13. november COI deltager i OECD-konferencen Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact i Paris.
14. november COI mødes med Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder for at drøfte læring og spredning.
18. november COI holder oplæg om offentlig innovation i samspil med kreativitet og faglig dømmekraft ved Magisterforeningens TR-dag.
18. november COI holder Innovationscafé med emnet 'åben politikudvikling'.
24. november COI holder oplæg på Faaborg-Midtfyn kommunes temadag om tillidsreformen.
25. november COI holder oplæg på LO’s arbejds- og uddannelsespolitiske konference om rammerne for offentlig innovation.
26. november COI deltager på KLK’s Innovationsdag på RUC.
27. november COI deltager i SLIP’s afslutningskonference på CBS.
Oktober 2014
2. oktober COI holder camp i Vejle med innovationspanelet og parterne bag COI.
6. oktober COI holder møde om Flink Det Offentlige med Harald Tokerød.
21. oktober COI har besøg af professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer, der er i København med højskolens kommunale innovationsstudenter.
21. oktober COI deltager i workshop i MindLab om styringslaboratorierne.
27. oktober COI drøfter et muligt samarbejdsprojekt om spredning af innovation med Business Region Aarhus. 
28. oktober COI holder åbningstale ved Videnkonference om Offentlig-Privat Innovationssamarbejde arrangeret af OPI-Lab og DenOffentlige.dk.
29. oktober COI deltager i Klaus Majgaards phd.forsvar "Jagten på autenticitet i offentlig styring".
29. oktober COI holder oplæg om at finde og sprede offentlig innovation ved PUF-konference i Middelfart.
30. oktober COI deltager i temamøde på CBS om, hvordan metoden 'positiv afvigelse' kan bruges til reduktion af brugen af tvang i psykiatrien.
September 2014
4. september COI holder møde med Mandag Morgen om samarbejdsmuligheder. 
5. september COI deltager i kursus om effekt og evaluering i udviklingsprocesser. Arrangør: Kompetencesekretariatet. 
5. september COI holder møde med Oxford Reseach om erfaringer med overgang fra videndeling til videnspredning.
8. september COI besøger INSP! i Roskilde 
8. september COI holder møde med wikipediaekspert Ole Palnatoke om potentialet ved at benytte wikipedia som online platform til spredning af innovation. 
8. september COI holder møde med Center for IT Innovation ved
Københavns Universitet.
9. september COI holder oplæg om offentlig innovation i et Dialogforum ved CRANET-konferencen 2014.
10. september COI deltager i KL's Ledertræf 2014 i Kolding. 
11. september COI holder møde med GameTools om deres lærings- og procesværktøjer. 
11. september COI holder inspirationsoplæg med eksempler på offentlig innovation og metoder til Velfærds-LAB’s bestyrelsesmøde, Hvidovre Kommune
12. september COI holder oplæg for bestyrelsen i DJØF Offentlige Chefer om COI’s kvalitative undersøgelse, herunder især om ledelsesrollen i innovation.
15. september COI holder oplæg om offentlig innovation ved DJØFs overenskomstforenings seminar.
15. september COI holder workshop i Aarhus om udvikling af et innovationsbarometer.
16. september COI holder workshop i København om udvikling af innovationsbarometer.
17. september COI deltager med oplæg ved UC Sjællands opstartsmøde om innovationsprojektet Hub 2.0 for syv professionshøjskoler.
17. september COI holder møde med ph.d.-studerende Andreas Maaløe Jespersen om nudging og spredning.
23. september COI holder oplæg ved Københavns Kommunes ledertræf om ledelse af innovation og ansvaret for spredning.
23. september COI holder møde med Center for Forretning og Udvikling i Skatteministeriet om offentlig innovation.
25. september COI deltager på DJØFs chefkonference om modernisering af den offentlige sektor.
26. september COI holder sparringsmøde med Lise Johansen fra LO om offentlig innovation.
29. september COI holder oplæg på statens før-leder-kursus om offentlig innovation. Arrangør: Summit Consulting
29. september COI holder oplæg om de syv principper og offentlig innovation i Hovedudvalget i Odder kommune.
29. september COI holder oplæg om COI ved Økonomi- og Indenrigsministeriets personaledag.
30. september COI har besøg af en række offentligt ansatte medarbejdere og ledere, der brugertester spørgeskemaet til Innovationsbarometeret.
August 2014
12. august COI holder møde med KMD om innovation inden for
systematisk borger- og myndighedskontakt.
14. august COI mødes med Summit Consulting om deres uddannelse af offentlige før-ledere i innovation. 
15. august COI holder oplæg ved CEVEA's konference om faglige organisationers muligheder for at understøtte offentlig innovation.
15. august COI holder møde med en studiegruppe fra MPA på CBS, der skriver masteropgave om tillidsdagsordenen i det offentlige.
18. august COI holder indlæg ved Undervisningsministeriets toplederuddannelse om ansvaret for innovation i den offentlige sektor.
18. august COI deltager i et møde med KLK v. Jan Struwe Poulsen og Astrid Christine Jensen-Kanstrup om kommunal innovation
19. august COI holder møde med UNI-C om deres erfaringer med praktikpladsen.dk. 
22. august COI holder møde med Lars Thuesen, Welfare Improvement Network, om perspektiverne i innovation drevet af iagttagelse af “positive afvigelser”.
25. august COI holder oplæg for norske borgmestre og kommunalpolitikere, som er på studiebesøg i Danmark. Arrangør: KORA.
25. august COI holder oplæg for Danmarks Lærerforenings Fynskreds om innovation i den offentlige sektor.
25. august COI holder oplæg for lederne i Fredericia Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om servicestrategi og brugerrejser
27. august COI mødes med Kenneth H. Sørensen fra Danske Regioner om det regionale netværk for sundhedsinnovation
28. - 29. august COI besøger Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommune for at diskutere erfaringer med spredning af innovation.
Juli 2014
 1. juli COI holder møde med Foreningen for Udviklingskonsulenter.
 3. juli COI holder møde med MindLab og Odense Kommune om, hvordan man skaber en innovativ offentlig organisation.
 4. juli COI holder møde med DI om offentlig-privat samarbejde og modernisering.
4. juli COI holder møde med Randers Kommune om deres innovationsarbejde.
14. juli COI holder møde med politidirektøren i Nordsjællands Politi om erfaringer med innovationsarbejde, herunder om sms-tjenesten Tryk Politi.
Juni 2014  
4. juni COI holder oplæg om offentlig innovation for Evaluering & Innovation i KORA, København.
4. juni COI holder møde med KORA om deres kortlægning og evaluering af offentlige-private innovationssamarbejder.
10. juni COI holder møde med Fonden Teknologirådet om borgerinddragelse mv.
11. juni COI holder oplæg om håndtering af fejl og eksperimenter i offentligt regi hos MindLab.
11. juni COI holder oplæg for aktivkreds i Aalborg om udviklingspotentialer og udfordringer ved udlicitering.
12. - 14. juni COI stiller op i syv arrangementer på Folkemødet på Bornholm.
16. juni COI deltager i inspirationsarrangement i Aalborg om fornyelse af den offentlige sektor. Arrangører: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
17. juni COI besøger Madkulturen i Roskilde.
17. juni COI deltager i inspirationsarrangement i Roskilde om fornyelse af den offentlige sektor. Arrangører: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
18. juni COI holder møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om offentligt-privat samarbejde. 
18. juni COI holder oplæg for Dansk IT's udvalg om offentlig digitalisering.
19. juni COI holder oplæg for DanVa om kontrol og alternativer hertil i den offentlige styring.
24. juni COI er vært for et besøg fra norske Difi (Direktoratet for Forvaltning og IKT), der netop har fået til opgave at være det norske kompetencecenter for innovation i stat og kommune, og fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
24. juni COI holder oplæg for OAO's forretningsudvalg om COI's handlingsplan og om konkrete samarbejdsmuligheder
25. juni COI holder møde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen om erfaringerne med InnovationDanmark-databasen.
25. juni COI holder møde med Væksthus for Ledelse om samarbejdsmuligheder. 
26. juni COI holder møde med Ole Kassow om spredning af innovation, herunder initiativet Cykling uden alder. 
27. juni COI deltager i konference på RUC om adfærdsvidenskabernes anvendelse i politik.
27. juni COI holder møde med forfatter Thea Mikkelsen om innovationsledelse og kreativitet i innovationsprocesser
Maj 2014
5. maj COI holder oplæg om behovet for og mulighederne i offentlig innovation for virksomhedsledergruppen FON3.
6 - 8. maj COI holder oplæg om Public Innovation på seminaret Nordic Innovation Leaders in a Cooperative and Competitive World i Reykjavik; inviteret af den danske Styrelse for Forskning og Innovation, der hvert år mødes med søsterorganisationerne i de øvrige fire nordiske lande.
12. maj COI besøger Kolding Kommunes Designsekretariat og By- og Udviklingsforvaltningen.
12. maj COI deltager i inspirationsarrangement i Kolding om fornyelse af den offentlige sektor arrangeret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
14. maj COI holder oplæg om sin handlingsplan i Akademikernes Tillidsnetværk.  
14. maj COI deltager på møde om forebyggelse af, at psykisk syge smides ud af boligforeninger. Arrangeret af Greve Kommune med deltagelse af lokale almene boligforeninger og Kim Bach, ambassadør for Psykiatrifonden.
19. maj COI holder møde med Rigspolitiet om deres innovationsarbejde. 
21. maj COI deltager i debatmøde om kommunalpolitisk lederskab på CBS i København. Arrangør: Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse.
21. maj COI holder oplæg om lederrollen i offentlig innovation for Dragør kommunes samlede lederkreds.
22. maj COI holder møde med skolesekretær Ditte Lynge, der skriver hovedopgave om innovation i det offentlige på COK Næstved.
22. maj COI holder møde med DJØF's formand om arbejdet med innovation i den offentlige sektor.
26. maj COI holder møde med professor Jacob Torfing, RUC om perspektiverne for arbejdet med offentlig innovation.
26. maj COI deltager i paneldebat i Videncenter for Velfærdsledelse om fremtidige ledelsesudfordringer i den offentlige sektor.
28. maj "Danmarks Bedste Mindste Idé" - Pia Gjellerup deltager i juryen og medvirker ved prisuddelingen.
April 2014  
3. april COI deltager i en workshop i Statsfængslet Møgelkær, hvor indsatte og ansatte samarbejder om innovation. Inviteret af Kriminalforsorgen.
7. april COI besøger MidtLab i Aarhus.
7. april COI deltager i inspirationsarrangement i Skanderborg om fornyelse af den offentlige sektor arrangeret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
8. april COI deltager i Tillidskonference 2.0 på Københavns Rådhus.
10. april COI overværer Jesper Christiansens ph.d. forsvar, MindLab
11. april COI holder oplæg om kompetenceudfordringer i staten i lyset af ambitionerne om en mere innovativ offentlig sektor ved Kompetencesekretariatets årlige dialog med parterne.
11. april COI mødes med Erhvervsstyrelsen om erfaringer med effektmålinger mv.
11. april COI holder møde med Skanderborgs borgmester og kommunaldirektør om perspektiver for arbejdet med den politiske ledelses betydning for innovation.
24. april COI mødes med det Det Obelske Familiefond om private fondes rolle i offentlig innovation
25. april Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef og Gladsaxes kommunaldirektør besøger COI som led i en udvekslingspraktik.
29. april COI mødes med MindLab om samarbejdsmuligheder
30. april COI holder oplæg om 'Innovation og modernisering i den offentlige sektor - krav og forventninger til lederne i første række' på dialogmøde arrangeret af Bedst Praksis Ledelse. Niels Brocks Handelsgymasium, Frederiksberg.
Marts 2014  
10. marts COI holder oplæg om Center for Offentlig Inovation ved innovationskonference arrangeret af DJØF og Nordisk Administrativt Forbund.
11. marts COI holder møde med Teknologisk Institut om deres innovationsarbejde. 
12. marts COI holder møde med SocialKontrakt om social impact bonds. 
17. marts COI holder møde med MindLab om samarbejdsmuligheder. 
20. marts COI er til møde hos Kompetencesekretariatet om samarbejdsmuligheder.
20. marts COI holder møde med Danish Nudging Network om, hvordan nudging kan bruges i offentlig innovation. 
20. marts COI holder møde med Miljøstyrelsen om deres innovationsarbejde. 
21. marts COI holder møde med The Copenhagen Challenge Project om deres arbejdsplaner. 
24. marts COI deltager i inspirationsarrangement i København om fornyelse af den offentlige sektor. Arrangører: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.
25. marts COI deltager i et møde med Indre Markeds Center, Erhvervsstyrelsen, om effektive kommunikationsstrategier for nystartede centre
26. marts COI holder oplæg på debatmøde om offentlig innovation på CBS i København. Arrangør: Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse.
27. marts COI holder møde med Innovationspanelet om COI's handlingsplan. 
31. marts COI holder oplæg om politikernes særlige rolle i innovationsarbejdet i Albertslund Kommune. 
Februar 2014  
6. februar COI holder oplæg på temamøde om styring og motivation i den offentlige sektor hos KORA, København.
20. februar COI holder oplæg på temamøde om styring og motivation i den offentlige sektor hos KORA, Aarhus.
27. februar COI holder møde med repræsentanter for UC Sjælland om innovation og spredning.
Januar 2014  
23. januar COI deltager i Velfærdens Innovationsdag (Mandag Morgen) i Øksnehallen.
23. januar COI mødes med repræsentanter for Asker kommune og fra norsk KL (KS) for at drøfte inspiration til fælles udvikling af modeller for offentlig innovation.
29. januar COI holder oplæg om udfordringerne i offentlig innovation for BUPL's Lederforening.

Tilmeld nyhedsbrev

Udkommer et par gange om måneden.

Om kalenderen

Kalenderen indeholder uddrag af COI's møder, seminarer, konferencer mv. Møder med leverandører og COI's parter vises ikke.