Innovationstesten.dk

Innovationstesten.dk

Du kan tage Innovationstesten på www.innovationstesten.dk

Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder online besvare Innovationstesten på 10 min og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet.

Formålet med Innovationstesten er at gøre Innovationsbarometeret, den nye offentlige innovationsstatistik, så konkret og nærværende for den enkelte offentlige arbejdsplads som muligt.

I testen svarer brugeren individuelt og anonymt på udvalgte spørgsmål fra Innovationsbarometeret, for derefter at få genereret personspecifikt indhold, der viser hvor brugeren selv ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet. Der produceres et dokument med grafikker, hvor brugerens egne svar sættes i forhold til landsgennemsnittet for en valgfri del af den offentlige sektor. Man vælger frit mellem 15 forskellige delsektorer, fx kommunal ældrepleje, regional sundhed eller statslig administration.

Dermed fås svar på ens egen placering med hensyn til fx:

  • Hvilken slags innovation gennemføres – service, produkt, organisering eller…?
  • Hvilken værdi skabes – effektivitet, kvalitet, bedre borgerinddragelse eller…?
  • Hvad sætter processen i gang – økonomisk pres, politikere, medarbejdere eller…?
  • Hvad fremmer eller hæmmer innovationerne – lovgivning, borgere, økonomi eller…?
  • Hvordan ser organisationskulturen ud?

Du kan også bruge Innovationstesten ved konferencer eller andre arrangementer, hvor du ønsker at få genereret svar fra en afgrænset gruppe.

Se mere her: Tilbud til arrangører.

Du kan læse mere om tilblivelsen af innovationstesten her: Bag om innovationstesten.

Ole Bech Lykkebo
Ole Bech LykkeboAnalysechef61 81 31 02
Tinne
Tinne SteffensenAnalytiker på innovationstesten