NYT OFFENTLIGT INNOVATIONSBAROMETER

Innovationsbarometer

Se mere på innovationsbarometerets egen hjemmeside: www.coi.dk/innovationsbarometer

Om Innovationsbarometeret: 1.334 offentlige arbejdspladser har deltaget

I april 2015 offentligjorde vi Innovationsbarometeret, der blev verdens første offentlige innovationsstatistik. Projektet er et samarbejde mellem COI, Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet samt Danmarks Statistik.

De mange svar fra børnehaver, hospitaler, gymnasier og andre offentlige arbejdspladser kan du se nærmere på her: www.coi.dk/innovationsbarometer

Målene med Innovationsbarometeret er:

  • at skabe et inspirationsgrundlag, som offentlige arbejdspladser, der ønsker at arbejde med offentlig innovation kan spejle sig i (Hvad gør andre?)
  • at give beslutningstagere et godt grundlag for at kunne styrke offentlig innovation (Hvor går det godt? Hvor kan vi gøre mere?)
  • at få forskere til at tilvejebringe ny viden om, hvad der virker (Trives innovationen fx bedst på arbejdspladser af en bestemt størrelse eller med en bestemt medarbejdersammensætning?)

Innovationsbarometeret for den offentlige sektor er baseret på en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, som 1.334 arbejdspladser i kommuner, regioner og staten besvarede i november-december 2014.

Baggrund

Der fremgår følgende om Innovationsbarometeret i Center for Offentlig Innovations handlingsplan:

"Der findes megen viden om, hvad der driver og fremmer innovationen i den private sektor fra den løbende statistik over innovation i private virksomheder. Men der findes ingen tilsvarende viden om innovationen i den offentlige sektor. Derfor har en offentlig institution, der ønsker at arbejde innovativt, ikke samme opdaterede inspirationsgrundlag om innovationen ’inden for egen branche’, som private virksomheder har.

Det ønsker COI at rette op på ved at udarbejde et innovationsbarometer for den offentlige sektor – baseret på en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse til offentlige institutioner.

Ud over at skabe et inspirationsgrundlag, som den enkelte offentlige arbejdsplads umiddelbart kan spejle sig i, tjener barometeret to andre formål. For det første skabes der et datagrundlag, som andre, fx forskere, kan arbejde videre med, hvorved nytten af dataindsamlingen forøges. For det andet vil barometeret give COI et mere sikkert grundlag for at prioritere indsatsen dér, hvor den offentlige sektor får mest gavn af den.

Innovationsbarometeret er inspireret af de tilsvarende undersøgelser i den private sektor, som først Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, siden Danmarks Statistik har gennemført i en årrække.

Journalist Thomas Hebsgaard producerer i øjeblikket cases for COI, der skal bruges til formidling af barometerets resultater.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies