Viden om evaluering af innovation

værtøjer

COI ønsker at få flere i den offentlige sektor til at evaluere og dokumentere værdien af innovation. COI’s innovationsbarometer viser, at 44 % af de offentlige innovationer evalueret. Gennem samarbejde med forskere og praktikere ønsker COI at gøre det enklere for aktører i den offentlige sektor at evaluere innovative tiltag. Sigtemålene er:

- At bidrage til at kapacitetsopbygge aktører der arbejder med innovation i den offentlige sektor til at evaluere innovative tiltag.

- At skabe netværk og videndeling, så offentlige aktører kan udveksle metoder og nye metoder til at evaluere innovative tiltag.

- At kunne indsamle, udvikle og formidle eksisterende og ny viden.

COI har udvalgt en række offentlige arbejdspladser og udført interviews for at blive klogere på innovationsevalueringsfronten. Se hovedkonklusionerne af undersøgelsen: Feltarbejde – sådan arbejder innovationsaktive med evaluering

COI har afholdt workshops og en konference med det formål at bygge bro mellem arbejdspladser, praktikere og forskere. På konferencen udforskede innovations- og evalueringsspecialister og 100 ansatte i staten, regionerne og kommunerne, hvordan effekten af innovationer kan dokumenteres samtidig med at innovationernes udvikles undervejs: Konference – udvikling af nye veje i evaluering af innovation

Ansatte i stat, region og kommune har været med i jagten på den gode evaluering af innovative tiltag. I løbet af tre workshops blev der udviklet på modeller og på en fælles tilgang og principper i arbejdet med at evaluere innovation: Arbejdende fællesskab om evaluering af innovation

Tilmeld nyhedsbrev

Holder dig opdateret om offentlig innovation.

Lene
Lene Krogh JeppesenChefkonsulent61 81 31 05