Evaluering af innovation

Grønspættebog og æble

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau

Offentlige innovatører er interesserede i evaluering – både ansatte i driften, i innovationsenheder, blandt ledere og politikere. COI’s Innovationsbarometer viser, at 44 pct. af de offentlige innovationer er evalueret. Og der er god grundt til at evaluere: Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau og formidle dens værdi til beslutningstagere, kolleger, samarbejdspartnere og borgere.

Innovation handler om at gøre noget nyt, der skaber værdi. Evaluering handler om en systematisk bedømmelse af det, man er i gang med. Her er fem grunde til at gå tidligt i gang med evaluering:

1. Find ud af, hvad du får ud af at investere ressourcer i innovationen

2. Få løbende inspiration og læring

3. Gør det nemmere at sprede din innovation

4. Understøt din kritiske sans undervejs

5. Fasthold opmærksomhed og opbakning til innovationsarbejdet.

Evaluering skal være overkommelig, og omfanget skal stå i et rimeligt forhold til innovationen.

Sammen med forskere og praktikere, som arbejder med innovation i den offentlige sektor, har COI  taget initiativ til forskellige tiltag, som sigter mod at styrke kapaciteten hos medarbejdere på offentlige arbejdspladser til at evaluere innovative tiltag.

Ambitionen er, at de innovationsaktive oplever, at opgaven med at evaluere innovative tiltag bliver enklere og mere attraktiv.

Konkrete produkter og publikationer, som tiltagene har resulteret i:

Vejledning om at evaluere innovative tiltag af professor Peter Dahler-Larsen 

Vejledningen giver medarbejdere og ledere i den offentlige sektor en hjælpende hånd. Læseren føres igennem en række relevante evalueringsmodeller og greb, som kan bruges i evaluering af innovation.

Grønspættebogen - evaluering af innovative tiltag

Grønspættebogen er et praktisk supplement til udgivelsen Vejledning om at evaluere innovative tiltag af professor Peter Dahler-Larsen.

Med Grønspættebogen følger et sæt arbejdsskemaer, som fører innovatører fra start til slut i deres evaluering. 

Arbejdende fællesskab om at evaluere innovative tiltag

Grønspættebogen er blevet til i samarbejde med offentligt ansatte fra både stat, region og kommuner i forbindelse med COI’s Arbejdende fællesskab om evaluering af innovation. Derudover har KORA repræsenteret ved Programleder Ulf Hjelmar også bidraget med ekspertviden om evaluering til Grønspættebogen. 

COI har desuden fået udført en analyse af professor Peter Dahler-Larsen Analyse: Fremmer strategisk innovationskapacitet evaluering af innovation? 

Analysen viser, at kvaliteten af offentlige innovationer kan forøges, hvis medarbejderne sørger for at evaluere. Alligevel er evaluering ofte fraværende i innovationsarbejdet - selv på de offentlige arbejdspladser, hvor de ansatte arbejder meget systematisk med innovation. Artikel på baggrund af analysen: Selv de mest dedikerede innovatører kan glemme at evaluere

 

Alle materialer kan hentes her: Hent materialer

Tilmeld nyhedsbrev

Udkommer cirka tre gange om måneden

Lene
Lene Krogh JeppesenChefkonsulent61 81 31 05