Udbud af kortlægning (historisk)

IKKE AKTUELT
Center for Offentlig Innovation (COI) anmoder om tilbud på løsning af en kortlægning af det offentlige innovationslandskab i Danmark.

COI ønsker konsulentbistand til at udvikle en internetbaseret kortlægning af offentlig innovation i Danmark, der bygger på en solid analyse af brugergrupper og disses behov i relation til løsningen.

Sidste frist for modtagelse af tilbud: 21. november 2014 kl. 12.00

Maks. sum: 750.000 kr. ekskl. moms. Tildeles det økonomisk mest fordelagtige bud

 

Udbuddet gennemføres som et åbent/offentligt udbud: http://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=20163 

Spørgsmål til udbudsmaterialet (fristen er udløbet):

Til hvilken udstrækning forventes det, at leverandøren har tekniske kompetencer i delopgave 2?

Svar:

Delopgave 2 i COI’s udbud af en kortlægning af innovationslandskabet består i udviklingen af en internetbaseret løsning, der modsvarer de identificerede behov i delopgave 1: Foranalyse og koncept.

Leverandøren forventes at have tekniske kompetencer til løsning af delopgave 2, der kan dokumenteres med medarbejderes cv’er og gerne erfaring fra tilsvarende opgaver med levering af en internetbaseret løsning af høj kvalitet.

Det forudsættes, at der afgives et samlet bud på såvel delopgave 1 som delopgave 2. Den samlede opgave kan løses af et konsortium, der tilsammen vil dække de kompetencer, der skal være til stede for at kunne løse de to delopgaver.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Majken Præstbro
Majken PræstbroRelationschef61 81 31 04

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies