Hovedaktiviteter

Center for Offentlig Innovations handlingsplan indeholder 10 aktiviteter:

Evaluering af innovative tiltag

Når man følger op på resultaterne af sit innovative tiltag, giver man andre bedre mulighed for at beslutte, om de vil genbruge idéen. Sammen med praktikere og forskere vil COI derfor inspirere til måder at følge op på innovation på.

Innovationsenheder

Her finder du et Danmarkskort med innovationsenheder i hele landet.

Innovationspraktik

Personlige møder hjælper videnspredning på vej. Derfor har COI sammen med parterne bag centret udviklet en innovationspraktik, hvor medarbejdere ansat ét sted i den offentlige sektor tilbydes praktik på en anden offentlig arbejdsplads.

Innovationstesten.dk

Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder online besvare Innovationstesten på 10 min og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet.

Netværk

COI driver to netværk med formålet at sprede innovation i den offentlige sektor.

Politikernes rolle

Politikerne spiller en stor og vigtig rolle for innovationen i den offentlige sektor. COI vil invitere til et netværk af byråds- regionsråds- og Folketingsmedlemmer for at drøfte de særlige udfordringer, som offentlig innovation giver de folkevalgte.

Spredning

COI har udviklet en spredningsguide, der gør det let at dele og genbruge offentlig innovation. Derudover har vi gennem studier af forskning og cases undersøgt, hvad der får offentlig innovation til at sprede sig.

Styringslaboratorier

Offentligt ansatte har ofte mange gode ideer til at løse opgaverne bedre, men det kræver noget af arbejdspladsen at få idéerne bragt godt i spil. COI vil indsamle viden om og udvikle anbefalinger til, hvordan man lykkes med det.

Arketyper

COI har undersøgt, hvad der kendetegner de mange medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, der arbejder med innovation.

Flink Det Offentlige

#flinkdetoffentlige opfordrer borgere til at dele gode oplevelser med det offentlige med hinanden på de sociale medier. COI deltager, fordi #flinkdetoffentlige lader borgerne hjælpe til med at finde innovative tiltag i den offentlige sektor.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies