Netværk for innovationschefer

Møde i Aarhus Kommune med Netværk for Innovationschefer med besøg af Annemette Digmann. Foto: Majken Præstbro

COI's netværk for offentlige innovationschefer er et forum, hvor medlemmerne åbent og ærligt deler ud af udfordringer og personlige erfaringer og giver sparring til andres problemstillinger.

Af Majken Præstbro, relationschef hos COI

Innovationsledelse i politisk styrede organisationer

Mange offentlige arbejdspladser har de senere år valgt at arbejde målrettet med innovation – forstået som en målrettet indsats for at skabe nye eller væsentligt forbedrede politikker, reguleringer, teknologiske løsninger, serviceydelser, måder at kommunikere på mv. Typisk sker dette gennem øget involvering af borgere og andre eksterne aktører og ved at introducere nye former for organisationsinterne, tværgående udviklingsprocesser.

Innovationsprocesser i det offentlige adskiller sig fra tilsvarende processer i den private sektor ved, at de skal gennemføres inden for rammerne af et politisk mandat, der i sagens natur kan skifte ved nye poster i regering, byråd og regionsråd. Desuden skal de gennemføres i overensstemmelse med krav til åbenhed og ligebehandling.

For at blive optaget i netværket skal du:

  • have ansvaret for innovation i din kommunale eller statslige organisation, enten for en innovationsenhed eller tilsvarende eller et koordinerende ansvar,
  • være villig til åbent og ærligt at dele udfordringer og personlige erfaringer med de øvrige medlemmer,
  • prioritere at mødes med mindst ét andet medlem mindst én gang uden for de fastlagte møder, fx i regi af COI's innovationspraktik,
  • kunne mødes forskellige steder i landet alt efter værtskabet for møderne (fordeling efter, hvor medlemmerne er fra).

Møder i 2017

Møderne afholdes på skift hos medlemmerne i hele landet og indeholder bl.a. en præsentation og diskussion af innovationsarbejdet hos værten.

På enkelte af møderne vil der være inspirationsoplæg udefra, men hovedvægten af arbejdet i netværket foregår omkring medlemmernes egne problemstillinger og udfordringer og behov for sparring.

Der er fire møder og et seminar med overnatning:

Møde 1, torsdag den 9. marts kl. 10-16

Tema: Paradokser som afsæt for handlekraft i innovationsledelse; etablering af netværket

Vært: Helle Vibeke, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

 

Møde 2, tirsdag den 9. maj, kl. 9.30-17.30

Tema: Designledelse og innovationskultur – At skabe bruddene kontinuerligt

Vært: Jane, SKAT IT og innovation

 

Møde 3, seminar, torsdag den 24. august kl. 10 til fredag den 25. august kl. 12.30

Tema: De værdifulde mellemrum (tværsektoriel innovationsledelse); det personlige innovationslederskab

Vært: COI, afholdes i Vejle

 

Møde 4, onsdag den 27. september, kl. 10-16

Tema: Innovation i sparetider

Vært: Claus, Furesø Kommune

 

Møde 5, mandag den 20. november, kl. 10-16 (dagen før kommunalvalget)

Tema: Det lange seje træk - implementere, evaluere, skalere og sprede

Vært: 

 

 

Netværket faciliteres af Majken Præstbro fra Center for Offentlig Innovation (COI), evt. i samarbejde med værten for det enkelte møde.

 

Pris

Prisen for deltagelse er ca. 8.000 kr. årligt per deltager plus moms plus transportudgifter, inkl. forplejning og oplægshonorarer.

 

Optag

Af hensyn til medlemmernes opbygning af tillid og indgående kendskab til hinanden optager netværket kun nye medlemmer én gang om året.

Der er lukket for optag for 2017.

Tilmelding er bindende for et år. Der gives ikke penge retur ved afbud.

Ønsker du at høre mere om netværket for innovationschefer? 

Skriv til Pia Gjellerup, formand for netværket og centerleder i COI, på pgj@coi.dk eller ring på tlf. 61 81 31 01.


Vi har sideløbende et Spredningsnetværk for innovationskonsulenter, projektledere, mellemledere m.fl. ansat i den offentlige sektor. Netværket er forbeholdt innovatører i kommunerne og staten, som ønsker at sprede egne innovative ideer og løsninger og gerne vil lære af andre og genbruge deres løsninger. Læs mere om netværket her: Netværk for spredning af offentlig innovation.

Ønsker du at høre mere om Spredningsnetværket? Skriv til Majken Præstbro på mmp@coi.dk eller ring på tlf. 61 81 31 04.