Spred innovation

Lær af hinanden og spred de gode løsninger

Kommuner, regioner og staten laver mange værdifulde løsninger. Spred de gode løsning…

Tag i praktik

Værter og praktikanter inspirerer hinanden

Innovationspraktikken gør det lettere for medarbejdere og ledere på offentlige arbej…

Evaluer innovation

Tag evaluering tidligt med ombord

Evaluering kan løfte din innovation op på et højere niveau.

TAL & FAKTA

Verdens første statistik om offentlig innovation

Innovationsbarometeret giver statisk, analyser og fakta om innovation på offentlige …

Netværk

Innovatører deler erfaringer i to netværk

Fra forskningen ved vi, at innovation bedst spredes gennem fysiske møder og relation…